8 fordeler med å ansette young professionals på deltid

Young professionals er studenter og nyutdannede i begynnelsen av sin karriere. Dette er vår nisje, vårt ekspertområdet og en målgruppe vi tror sterkt på. Young professionals utgjør en viktig investering i fremtiden, det er de som innehar den ferskeste kunnskapen og i kombinasjon med deres driv, ambisjon og nysgjerrighet er de en stor ressurs for mange bedrifter, her er 8 fordeler ved å ansette en young professional på deltid.

Å ansette personell på deltid er en god løsning på arbeidsstopper eller kortere sykefravær – eller hvis du trenger hjelp kun for noen timer i uken over en lengre periode
Young professionals tilfører ny energi, nye ferdigheter og nye tilnærminger til bedriftens oppgaver og mål
De frigjør din tid til å fokusere på dine kjerneoppgaver, det er fleksibelt og effektivt
Du er med å gi verdifull arbeidserfaring og hjelpe young professionals inn i arbeidsmarkedet

Ved bemanning vil vi stå som arbeidsgiver og vi vil gjennom oppfølging sørge for at det kjennes trygt for deg
Å ansette young professionals på deltid er en fantastisk rekrutteringskanal til senere heltidsansatte
Young professionals har god systemforståelse fordi de er vokst opp med data og IKT-systemer. De kommer inn som et frisk pust da de ofte er nytenkende, og har store ambisjoner om å utvikle seg
De er gode og fleksible ressurser i en bedrift. De kan kombinere og stille opp der det er behov

Del artikkelen