Bemanning gjennom Academic Work

Behovet for personell varierer, rett tid å leie inn en konsulent kan for eksempel være ved arbeidsstopper, organisasjonsendringer, ansettelsesstopp eller ved vikarbehov. Å leie inn personell gjennom Academic Work er trygt, enkelt, fleksibelt og effektivt. Med vår kjennskap til målgruppen vår vil vi sikrestille at vi sammen finner den løsningen du synes er best for å dekke ditt behov. Når du velger våre bemanningstjenester er det vi som har arbeidsgiveransvaret.

Kontakt oss

Benytte bemanningsløsninger?

Når du leier personell gjennom oss, matcher vi ditt personalbehov opp mot vår database med aktivt jobbsøkende kandidater. Vi markedsfører hver stilling slik at du får en kandidat som aktivt søker på akkurat denne stillingen, og dermed er både motivert og engasjert - slik minimere vi risikoen for feilansettelse. Når du leier personell vil vi være arbeidsgiver og medarbeideren ansattes i Academic Work. Det er dette som er bemanning. Vi håndterer alt av administrasjon, personalansvar, lønnsadministrasjon, utvikling og- oppfølging.

Vi vet at attraktive profiler er ferskvare, våre Consultant Managere vil sammen med deg sette en fremdriftsplan hvor vi blir enige om de viktigste tidsfristene. Vi har tilgang til et stort og variert nettverk av kandidater og vil derfor effektivt presentere kandidater basert på dine ønsker. Behov er ulike, og varierer gjerne i omfang og varighet. Vi har tjenester som skal løse dette. Våre tjenester skal dekke ditt behov.
Ved å la oss finne rett kandidat til rett tid vil du kunne fokusere på dine kjerneoppgaver og virksomhet.

Kontakt oss

Vi hjelper til med bemanning innen flere forretningsområder.

Alt ifra økonomi og teknologi til kundeservice og markedsføring. Velg et område fra listen nedenfor for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg!

Heltid

Når du har behov for en eller flere personer som skal jobbe fulltid i en lengre eller kortere periode er dette løsningen. Mange bruker i dag denne løsningen når man skal dekke opp for eksempel et vikariat eller en midlertidig stilling.strong text

Deltid

Dette er en løsning mange bruker når de har arbeidstopper eller har behov for en kompetanse de ikke nødvendigvis har i dag. Veldig ofte ser vi at studenter er etterspurt fra våre samarbeidspartnere her. Ved å bemanne på deltid får du hjelp akkurat når du trenger det, og dette blir sett på som svært effektivt. En deltidsstilling kan variere fra uke til uke, og du bestemmer selv til hvilke tidspunkt du vil ha hjelp, og hvor langt behovet er. Fra en dag til en periode på for eksempel ett år.

Prosjekt

Når du har et sammenhengende behov i en kortere periode er dette en fin løsning. Ved å leie inn personell over for eksempel en uke eller en måned når du har en oppgave som må gjøres til en gitt tid vet vi at våre kandidater kan være en god ressurs.

Bemanningspool

Så kalte arbeidspooler er noe vi kan hjelpe deg med. Dette er form for bemanning der du vil ha flere kandidater tilknyttet deg for å gjøre en jobb. Fordeler her at du har flere personer med samme opplæring og profil, noe som vil gjøre det særdeles effektiv for deg i de perioder du har behov. En pool med personer kan bestå av alt fra to til så mange personer du ønsker.

Sommerjobb/ferieavvikling

Veldig mange benytter våre tjenester når det kommer til sommerjobb og ferieavvikling. Du vil få hjelp i akkurat den perioden du ønsker, og vår erfaring sier at dette er veldig populært for studenter og nyutdannede.

Kostandseffektivt

En av mange fordelene med bemanning er kostnadseffektivitet. Du betaler bare for den faktiske arbeidstiden du trenger. Det er også den mest fleksible ressursløsningen fordi bemanning er gjort når det trengs - i løpet av en arbeidsferie eller sommer, et godt alternativ for arbeidsgivere som ønsker å minimere de faste kostnadene.

Tidssparende og treffsikkerhet

Rekruttering av ansatte kan være en tidkrevende prosess. Du bør sette inn en kravprofil, skrive en annonse, gjennomføre intervjuer og selvfølgelig ta så mange beslutninger underveis. Vi hjelper deg, slik at du har tid til å fokusere på kjernevirksomheten. Det er heller ikke lett å finne de riktige medarbeiderne, spesielt ikke i dagens arbeidsmarked, hvor konkurransen om talentene er høyere enn noensinne. Vi har 20 års erfaring i rekruttering og hjelper deg med å identifisere fremtidige talenter og minimere feilrekruttering gjennom vår atferdsbaserte rekrutteringsprosess.

Personalansvar og utvikling

En Consultant Manager i Academic Work blir ansattes nærmeste leder. Med andre ord får du hjelp med aspekter som personellansvar, lønnsadministrasjon, utvikling og oppfølging.

Del artikkelen