Har du behov for bemanning innen jus?

Advokat eller jurist? Behovet for juridisk kompetanse i bedrifter kan variere – både gjennom året og når det gjelder områder hvor det trengs juridisk ekspertise. Endringer av lover og reguleringer kan også føre til et akutt behov for å endre prosesser. Når arbeidsmengden vokser og det blir behov for flere ansatte raskt, er det et godt alternativ å bruke et bemanningsbyrå – særlig for å fylle assisterende juridiske stillinger. Academic Work er en erfaren partner innen bemanning. Med vår kunnskap om den juridiske bransjen og erfaring fra bemanning er vi overbevist om at vi kan hjelpe deg og dekke behovene i din bedrift.

Kontakt oss

Hvorfor benytte et bemanningsbyrå til jus?

Juridiskekspertise er nødvendig i mange deler av bedriften – særlig når det gjelder innkjøp, kontrakter og i finansavdelingen. Academic Work er et bemanningsbyrå som er spesialisert på young professionals og kan derfor hjelpe deg med å bemanne stillinger som krever ekspertise innen jus på student-eller juniornivå. Bemanning er et godt valg dersom bedriften din opplever høyt arbeidspress, trenger å fylle en midlertidig stilling eller kanskje bare ønsker å bli bedre kjent med en konsulent gjennom en bemanningsperiode før ansettelse.

Er rekruttering eller bemanning innen jus det beste alternativet?

Avhengig av hvordan behovene i bedriften din er, kan du gå for enten rekruttering eller bemanning. Med rekruttering vil du sammen med Academic Work lage en kravprofil og så vil Academic Work håndtere rekrutteringsprosessen til de presenterer deg for en eller flere kandidater. Vi har en kvalitetssikret prosess som gjør at du kan være trygg på å finne den riktige personen til stillingen. Etter at prosessen er avsluttet vil du kunne ansette kandidaten direkte i bedriften din. Rekruttering er et godt valg dersom du ser etter en langsiktig ansettelse. Bemanning er derimoten en mer fleksibel løsning. Avhengig av behov kan du ansette flere eller færre kandidater om gangen. Med bemanning vil Academic Work håndtere lønninger, tidsrapportering og andre administrative oppgaver for deg. Bemanning vil gi deg tid til å fokusere mer på kjernevirksomheten din og mindre på det administrative.

3 grunner til å velge Academic Work som bemanningsbyrå

  • Gode mennesker skaper gode bedrifter. Våre rekrutterere er erfarne, ambisiøse og strekker seg alltid langt for at du som kunde skal være fornøyd.
  • Vi er eksperter på young professionals–studenter eller akademikere som er i starten av sin karriere. Vi tror at dette er den mest interessante målgruppen å følge med på for å finne fremtidige talenter til ulike bransjer.
  • Academic Works nettverk av kandidater er enestående. Vi jobber med kontinuerlig markedsføring via arrangementer på universiteter og på digitale flater. Dette har vært med på å bygge opp nettverket vårt og skapt en relasjon mellom Academic Work og kandidatene våre.

Er du klar for å finne den rette personen for jobben?

Våre rekrutteringseksperter frigjør din tid slik at du kan fokusere på dine kjerneoppgaver. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å løse dagens eller fremtidige behov. Benytt skjemaet under så kontakter vi deg når du ønsker eller ring oss på tlf. 21 30 53 01

Del artikkelen