Når trenger du å leie inn økonomer?

Arbeidstopper, sykefravær, ferier eller har du behov for å avlaste bedriften ved måneds og kvartalsslutt? Innleie av konsulenter innen økonomi, regnskap og finans kan være en smart løsning av flere grunner. I dagens varierende arbeidshverdag blir det stadig et større behov for bedrifter å leie inn konsulenter, nedenfor trekker vi frem fire grunner til å benytte bemanningsløsninger innen økonomi.

Ved behov for ekstern kompetanse

Når du har behov for kompetanse og erfaring bedriften ikke besitter kan bemanningsløsninger være en god løsning. Innleide konsulenter kan tilby spesialkompetanse innenfor spesifike fagfelt som bedriften ikke innehar, eller som det er ekstra behov for i perioder.

Utvikling av bedriften

Skal bedriften igangsette forbedringer, nye systemer eller utvikle bedriften? Når man igangsetter utviklingstiltak er det ofte behov for en konsulent som kan kompetansen som kreves, har forståelse for nye digitale verktøy og kan iverksette nye tiltak raskt og smidig. Ved å ansette young professionals får du ambisiøse og resultatorienterte konsulenter.

Under prosjekter

Ved oppstart av større eller ekstra prosjekter ved siden av bedriftens dagligdagse oppgaver, oppstår ofte et midlertidig behov. Da kan det lønne seg å ansatte økonomer med relevant kompetanse. I noen tilfeller kan du ha behov for å avlaste ansatte som bruker ekstra tid på prosjektet og i andre tilfeller kan du ha behov for å ansette økonomer som kan jobbe spesifikt med prosjektet. Eksempler på slike prosjekter kan være under fusjon- og oppkjøp, implementering av nye systemer, eller for eksempel ved kvartal eller årsavslutning. Uavhengig av hvordan behov du måtte ha, kan vi sammen med deg finne den beste løsningen som passer deres bedrift.

Sesongsvingninger

Vi vet hvor varierte behovene kan være, og for økonomiavdelinger er sesongsvingninger en kjent sak. I økonomifunksjoner er det en rekke arbeidsopggaver som må gjøres løpende gjennom året. Ved årsoppgjør, kvartalsskifte, og utarbeidelse av regnskap, rapportering, nytt forecast og budsjetter, kan det være ekstra behov for økonomer. Flere bedrifter benytter seg av ekstra bemanning ved spesielle sesonger for å lette på presset til ansatte og forebygge både sykdom og utbrenthet blant ansatte.

La oss finne din neste medarbeider

Så langt har vi hjulpet mellomledere og toppsjefer, små og store bedrifter innen alle bransjer med å rekruttere personale med økonomisk bakgrunn.
Legg igjen dine kontaktopplysninger hvis du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg, eller ring oss på tlf 21 30 53 01

Visste du at... i 2018 ble vi kåret til årets rekrutteringsbyrå for 2017?

Del artikkelen