Rekruttering innen jus

Den juridiske bransjen er dynamisk og i konstant endring, med jurister og advokater i stillinger innenfor alle typer virksomheter. Det kan noen ganger være vanskelig å finne korrekt juridisk kompetanse, og det er her Academic Work ønsker å hjelpe. Hver dag jobber vi for å få de riktige menneskene ansatt på rett sted. Dersom bedriften din trenger hjelp til rekruttering innen jus, kan vi på Academic Work hjelpe deg.

Kontakt oss

Rekrutteringsbyrå innen jus

Hvorfor skal bedriften din få hjelp fra Academic Work når du skal rekruttere en ny kollega innen jus? Dersom du har et langsiktig behov for juridisk kompetanse til en stilling på juniornivå, er våre rekrutteringstjenester en perfekt match for deg. Når du samarbeider med Academic Work vil du sammen med våre rekrutterere sette opp en rekrutteringsprofil som er tilpasset dine behov og du vil få ekspertisehjelp til dette fra våre rekrutterere. Som rekrutteringsbyrå vil vi håndtere hele prosessen, og når denne er ferdig vil du kunne rekruttere kandidaten direkte til bedriften din.

Er bemanning eller rekruttering innen jus det beste alternativet?

Avhengig av hvilke spesifikke behov du har i bedriften, kan du velge mellom bemanning eller rekruttering.

Bemanning er det beste alternativet når behovet er kortsiktig, for eksempel når bedriften din har en større arbeidsmengde enn vanlig eller trenger å fylle et midlertidig behov. Det er kostnadseffektivt fordi du kun betaler for reelle arbeidstimer og du vil få hjelp til administrative oppgaver.

Rekruttering er aktuelt når du vet at bedriften din vil få et langsiktig behov og bare trenger hjelp til å finne den riktige kandidaten. Du vil få hjelp til rekrutteringsprosessen i begge tilfeller, men med rekruttering vil ikke kandidaten bli knyttet til Academic Work etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet.

Academic Work – home of the young professionals

Vi tror at studenter og nyutdannede i starten av sin karriere er svært viktige for fremtiden. Dette er menneskene som vil ta over etter neste generasjon og som vil fortsette å utvikle bedriftene til det bedre. Siden starten har vi fokusert på denne spesifikke målgruppen og vi kjenner dem svært godt. Hvert år fortsetter vi også med undersøkelsen YPAI-Young Professional Attraction Index, hvor vi kartlegger det som young professionals mener er viktig hos en arbeidsgiver. Ved hjelp av rapporten kan bedrifter lære hvordan de tiltrekker seg de beste kandidatene i markedet på best mulig måte.

Del artikkelen