Beskyttelse av din identitet

Når du registrerer deg hos Academic Work samtykker du til at Academic Work kan behandle din personlige informasjon i overensstemmelse med personopplysningsloven og andre gjeldende lover. I tillegg til din registrering på Academic Work sin nettside, kan søknader på stillinger også skje via andre nettsteder, eksempelvis på finn.no. For søkere fra slike websider gjelder de samme retningslinjene. 

Personopplysninger er opplysninger du oppgir i forbindelse med din søknad på en aktuell stilling, under en telefonavstemming og/eller under et jobbintervju. Slike opplysninger kan omfatte eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, bilde, referanser, tidligere arbeidserfaring, tester og opplæring, stilling og yrke.

Samtykket gjelder inntil du selv tilbakekaller ditt samtykke og avslutter din konto, eller dersom Academic Work avslutter din konto som følge av brudd på våre retningslinjer. Grunnet plikt til å oppfylle andre juridiske krav kan det dog hende at Academic Work er nødt til å beholde deler av din informasjon, eksempelvis detaljer om ansettelsesperiode. 

Ved registrering samtykker du også til at Academic Work kan anvende din informasjon til markedsføring og markedsundersøkelser. Formålet er å gi deg og andre brukere en bedre opplevelse på våre tjenester, og å forbedre kvaliteten på disse.

Oppbevaring av opplysinger

Det er du selv som bestemmer om du vil gi dine personlige opplysninger til oss og dermed registrere informasjon. Vi oppfordrer deg til å kontinuerlig oppdatere din profil, slik at vi kan ta utgangspunkt i nøyaktig informasjon.

Du har rett til å korrigere lagrede data som er tilknyttet deg som person. I tillegg har du rett til informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Om ønskelig, har du også rett til å be om at vi korrigere eventuelle unøyaktigheter i dine personopplysninger. Søknad sendes til Academic Work. Søknad skjer skriftlig på papir, og må være undertegnet av den søkende. Utdraget sendes til din folkeregistrerte adresse.

Lagring av personopplysninger vil være gyldig så lenge det er nødvendig for å utføre de tjenester du har bedt om, eller dersom du har gitt oss ditt samtykke. Dette gjøres unntaksvis når det er juridiske krav for å beholde data, for eksempel regnskapsregler eller en pågående rettsprosess.

Hva er formålet med opplysingene?

Academic Work samler inn personlig informasjon som er nødvendig dersom en kandidat skal gå videre i en ansettelsesprosess. Dataene brukes for å gjennomføre valg og vurdering, men også til å varsle deg om relevante stillinger i våre bemannings- og rekrutteringsaktiviteter.

Dine personlige opplysninger vil bli brukt av Academic Works ansatte og ved behov bli kommunisert til våre kunder. Vi vil ikke videreformidle dine opplysninger til tredjepart, dvs. andre bedrifter, organisasjoner, myndigheter, kommuner, fylkeskommuner eller enkeltpersoner Academic Work ikke har et kundeforhold til, med mindre vi har fått ditt samtykke. Det vil si at du har muligheten til å velge om informasjonen skal offentliggjøres. Utover beskrivende områder, finnes det unntak på de nedenfor nevnte situasjonene i henhold til å videreformidle informasjon.

  • Bruk, utlevering eller oppbevaring av personopplysninger kan være nødvendig for å oppfylle loven, regulativer, eller rettslig prosessanmodning fra den utøvende myndighet.
  • Ved kommunikasjon med Academic Work via e-post eller telefonsamtale, kan informasjon bli lagret for å utføre og forbedre våre tjenester. 

Personvern

Personopplysningsloveneksisterer for å beskytte personvernet når det kommer til lagring og behandling av personopplysninger.

Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått informasjonen ovenfor og samtykker til at Academic Work kan behandle mine personopplysninger i samsvar med det som er beskrevet ovenfor.


Tips en venn