DELTA DELER SIN ERFARING MED Å BENYTTE YP PÅ DELTID

Vi har siden 2010 samarbeidet med Delta Direkte og har på denne tiden gitt 30 young professionals deltidsjobb i bedriften. Geir Wollstad seksjonsleder i DD, mener at norske bedrifter bør tilrettelegge for å tilby unge mennesker under utdanning erfaring fra arbeidslivet. Dette for at de skal kunne få en mest mulig fullverdig utdanning og gode muligheter til fast jobb etter endt studietid. Hans opplevelse er at young professionals raskt blir svært gode bidragsytere i bedriften.

Delta Direkte(DD) er en del av fagforeningen Delta. DD, driver rådgiving om lov og tariffavtaler i arbeidsrettslige spørsmål. Med omtrent 50.000 årlige henvendelser samt mye annet arbeid som ligger til DD, sier det seg selv at trykket kan bli stort av og til.

Når noen av de ansatte i DD er syke, har ferie eller deltar i møter o.a. trenger vi vikarer som kan dekke fraværet. Vi er forsiktige med innleie av midlertidig ansatte; ambisjonen til fagforeningene er jo fast jobb i hel stilling.

Samtidig trengs arbeidsplasser for mennesker under utdanning. Vi trenger lærlingplasser og virksomheter som tilbyr praksisplasser for at unge mennesker under utdanning skal kunne få en mest mulig fullverdig utdanning og gode muligheter til fast jobb etter endt studietid.

"De får anvende kunnskapene fra studiene sine, og de kommer til oss med naturlig nysgjerrighet og kloke spørsmål som vi veteraner ofte glemmer å stille. Vi lærer mye av vikarene våre"

Mye av arbeidet hos oss er knyttet til jus og HR, og når vi har samarbeidet med Academic Work i lang tid, er det på grunn av det gode arbeidet de gjør med å bistå oss i å finne gode kandidater under utdanning som er relevant for arbeidet vårt.

Vikarene våre har gjerne kommet ganske langt i utdanningen sin, og vi opplever at de raskt blir svært gode bidragsytere her i DD. De får anvende kunnskapene fra studiene sine, og de kommer til oss med naturlig nysgjerrighet og kloke spørsmål som vi veteraner ofte glemmer å stille. Vi lærer mye av vikarene våre!

Academic Work er blitt viktig for oss fordi vi opplever at det gjøres et godt forarbeid med å finne de riktige kandidatene. Vilkårene som vikarene får gjennom Academic Work, gjør at vi ikke har betenkeligheter med å benytte Academic Work til vårt formål.

Tips en venn