Deltidsjobb

Det å ha en deltidsjobb ved siden av studiene vil gi deg arbeidserfaring og muligheter til å utvide ditt nettverk. Å ha en deltidsjobb vil også vise at du kan strukturere hverdagen, er engasjert og ønsker å ta til deg kunnskap og kompetanse. Bare det å være i arbeidslivet kan i mange tilfeller gi deg verdifull erfaring om samarbeid og ansvar. Så langt tiden strekker til anbefaler vi alle studenter å ha en deltidsjobb ved siden av studier.

Deltidsjobb ved siden av studiene

Å være ansatt gjennom Academic Work i en deltidsjobb ved siden av studiene er en fin måte å tilegne seg nyttig arbeidserfaring på. Du vil svært ofte være ansatt hos oss (som konsulent), mens din arbeidsplass vil være hos vår samarbeidspartner.  
 
Våre samarbeidspartnere benytter seg av denne løsningen av flere årsaker. Blant annet for å ta unna arbeidstopper og ferieavvikling, men også som en rekrutteringskanal til heltidsstillinger når du har avsluttet studiene. Å ha en deltidsjobb ved siden av studiene vil kunne gi deg et fortrinn ved senere ansettelsesprosesser.  
 
I Academic Work ønsker vi å tilby deltidsjobb innen alle forretningsområder, da vi i dag har jobbsøkere med alle mulige interesser og kompetanseområder. Det er trygt å være ansatt hos oss, og du vil få tett oppfølging av din Consultant Manager. 
 
Er du nysgjerrig på våre deltidsjobber? Klikk her for å komme til jobblisten.

 

Tips en venn