Vi bruker din tilbakemelding

At du som kunde, konsulent eller kandidat skal være helt fornøyd med vårt samarbeid er et klart mål for oss, og noe vi jobber hardt med å oppnå hver dag. For å få tilbakemeldinger fortløpende gjennomfører vi 3 typer undersøkelser med det formål å skape en enda bedre kunde, konsulent og kandidatopplevelse. 

OM VÅRE UNDERSØKELSER

Undersøkelsene som sendes ut består av ett enkelt spørsmål sammen med en fritekstkommentar. Spørsmålet vi stiller er: "Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Academic Work til en venn eller en kollega?", og det gir oss en Net Promoter Score (NPS) som er et etablert måleapparat på kundetilfredshet og lojalitet. Slik vi ser det, vil bare en 100% fornøyd kunde, konsulent eller kandidat anbefale oss videre. Derfor jobber vi kontinuerlig med å bli enda bedre.

KUNDE OG KONSULENT- EVALUERING UNDER SAMARBEIDET

Som kunde, evaluerer du samarbeidet vårt hver tredje måned i løpet av den perioden du leier personell hos oss. Hvis vi har hjulpet deg med en rekruttering, vil en undersøkelse bli sendt ut kort tid etter at prosessen er fullført og du har ansatt en ny kollega. Undersøkelsen er ikke anonym, fordi vi ønsker å utvikle vår virksomhet i henhold til ditt samlede behov, samt å være i stand til å iverksette umiddelbare tiltak på tilbakemeldinger for å utvikle hver kundes samarbeid individuelt.

Som konsulent, evaluerer du en gang i kvartalet under ansettelsesperioden, hvordan du føler at samarbeidet med oss som arbeidsgiver fungerer, hva du synes fungerer bra og hva som kan forbedres. For å få ærlige svar, er disse evalueringene anonyme.

Både kunder og konsulenter vil en gang i året gjøre en grundigere evaluering. I denne undersøkelsen spør vi spørsmål knyttet til ulike deler av prosessen med oss som leverandør eller arbeidsgiver. Vi spør også hvordan du opplever samarbeidet du har med dine kontaktpersoner på Academic Work. Ved å analysere svarene prøver vi å forstå hva vi kan gjøre bedre i våre interne prosesser. Account Managers og Consultant Managers får tilbakemelding på hvordan de oppleves i sine roller, og hva de kan utvikle i sitt daglige arbeid.

KANDIDATER – EVALUERING NÅR DU HAR SØKT EN JOBB HOS ACADEMIC WORK

Omtrent en måned etter at du har søkt på en jobb hos oss, uansett hvor langt du kom i prosessen og om du ble tilbudt jobb eller ikke, vil du få en undersøkelse med ett spørsmål: "Hvor sannsynlig er det for deg å anbefale noen andre til å søke jobb via Academic Work". Hvis du søker på flere jobber gjennom oss i samme periode, vil du få maksimalt én undersøkelse per kvartal. Når vi mottar tilbakemelding prøver vi å forstå hva vi kan utvikle i vår rekrutteringsprosess og ved å gjøre det forbedre din kandidatopplevelse.

Vi ønsker å skape en kandidatopplevelse som gjør at du, selv om du kanskje ikke har fått jobben denne gangen, ønsker å søke flere jobber og /eller anbefaler andre i ditt nettverk til å gjøre det.

Tips en venn