HVA TILFØRER YOUNG PROFESSIONALS BEDRIFTEN?

Regine Skjeltorp Antonsen har i dag en deltidsjobb som rådgiver hos Delta Direkte ved siden av studiene. Vi tok en prat med henne for å høre hva hun mener young professional bidrar med til en bedrift, og hva hun selv får ut av å ha en deltidsjobb ved siden av studiene. 

Hva føler du at du tilfører bedriften gjennom å jobbe deltid?

Jeg bidrar til å dekke høykonjunkturtider hvor det er behov for mer arbeidskraft og er et friskt pust for de som jobber med det samme hver dag. Man kan vel si at jeg kommer inn med et annet «perspektiv». Jeg setter pris på å være på jobb og «sosialisere» med kollegaer fremfor å sitte på lesesalen med mitt eget hodet i mange timer. Dermed er jeg som oftest veldig positivt innstilt til arbeidsdagen. Man kan jobbe ekstra ved behov uten at det utløser overtidsarbeid. Dermed tilfører jeg bedriften frivillig ekstra arbeidskraft uten at de har de samme kostnadene.

Hvilken fordeler ser du med å ha en deltidsjobb ved siden av studiene?

Man får input fra arbeidslivet og en mestringsfølelse i hverdagen som man ikke får når man bruker hver dag på å studere uten å få testet kunnskapene. Jeg føler også at man får en mer dynamisk hverdag ved at man møter andre mennesker, får delta på kurs, og får muligheten til å utvikle seg både personlig og faglig. Økonomisk er det gunstig og et viktig tilskudd på CV-en når man er ferdig med å studere. Mitt inntrykk er at det er nesten like viktig som karakterer å ha jobbet ved siden av studiene. Dette gjelder uavhengig av jobb. Man beviser overfor senere arbeidsgiver at man klarer «å stå i noe» over lenger tid. Man blir god til å prioritere tiden sin, og mer effektivt på studiet når man først er der.

Hvorfor bør næringslivet ansette studenter på deltid?

Studenter er takknemlig arbeidskraft ved at de som oftest er lavere lønnet enn øvrige arbeidere, men samtidig føler de har noe å bevise, slik at arbeidskapasiteten/-viljen er større. De kan bidra med «ny» kompetanse og faglig innsikt ved at det på studiene ofte tas høyde for dagsaktuelle temaer. Studenter er også god reklame for arbeidsgiveren ved gode betingelser og godt arbeidsmiljø, fordi de snakker med sine medstudenter som mest sannsynlig skal inn i liknende bransje. Det er en er fleksibel arbeidskraft som kan brukes til alt, også de litt «utakknemlige» oppgavene. Å ansette studenter vil bidra til å lette travle arbeidsperioder for bedriften ved at de kan stille opp der det trengs. Studenter er «høyteknologiske», ofte har de bredere data- og internettkunnskap enn sine overordnede noe som kommer godt med i den videre utviklingen. 

Tips en venn