Hvordan skrive en god CV

Din CV er veldig ofte rekruttererens første inntrykk av deg som jobbsøker. Med andre ord, den er et utrolig viktig verktøy for deg og dine potensielle arbeidsgivere. Enten den er et fysisk dokument eller elektronisk i form av for eksempel LinkedIn i jobbsøkerprosessen. Det finnes en jungel av CV-maler og oppskrifter på hvordan skrive en god CV, så vi vil gjerne gi deg noen råd om innholdet. Under følger våre tips på innhold og oppsett. 

Før du begynner å skrive, tenk på dette!

Din CV beskriver kort hvem du er og hva du har gjort hittil i livet. 
  • Personalia
  • 3 personlige egenskaper
  • Kronologisk rekkefølge
  • Kort beskrivelse av studiet/arbeidet
  • Språk
  • Verv/kurs/interesser
  • Bilde? De lærde strides, vi sier ja!
Husk: Kort og konsis, ryddig layout og lagre i PDF. 

Hvordan komme i gang?

En grunnleggende regel er at en CV skal være kort og konsis, og gi et oversiktlig bilde av deg og dine kvalifikasjoner. Generelt sett bør en CV ikke være lengre enn en side og strukturen skal være logisk å følge. Personen som mottar din CV skal enkelt kunne følge dine tidsperioder for utdanning, arbeidserfaring eller andre gjennomførte aktiviteter. Husk at din CV ikke skal beskrive deg som person, men vise hva du kommer til å kunne bidra med i den aktuelle stillingen. 

Og videre?

Personopplysninger
Dine personopplysninger bør ligge øverst i dokumentet og inkludere navn, kontaktopplysninger og fødselsdato. Vi ser gjerne at du øverst i din CV nevner 3 egenskaper som kjennetegner deg.

Utdannelse
Oppgi skolens navn, beliggenhet, kursprogram og tidsperioden for programmet. Om du ikke har fullført utdannelsen bør du i tillegg oppgi hvilke eksamener som gjenstår. Start med en presentasjon av ditt siste/nåværende studie og presenter kronologisk tilbake i tid. Om du har en lengre utdannelse er det ikke nødvendig å inkludere hvor du gikk på barneskole og ungdomsskole. 

Arbeidserfaring
Oppgi bedriftens navn, tidsperiode for arbeidsforholdet og stilling. Start med en presentasjon av ditt siste/nåværende arbeidsforhold og presenter kronologisk tilbake i tid. Om du har en lang arbeidserfaring er de siste årene mest relevante.

 Samfunnsengasjement/Andre kvalifikasjoner
Her kan du skrive kort om engasjementer du har hatt i foreninger, organisasjoner, utvalg eller lignende, samt hvilke ansvarsområder du har eller har hatt.
 
Språk
Skriv ned de språkene du behersker og på hvilket nivå du anser at du befinner deg. En vanlig måte å gradere nivået på er henholdsvis; grunnleggende, gode kunnskaper, svært gode kunnskaper og flytende/morsmål. Start presentasjonen med de språkene du behersker best. 
 
IT-kompetanse
Gi en liste på programmer og teknologi du behersker. På samme måte som for språkkunnskaper, kan det være smart å gradere disse i kronologisk rekkefølge.  
 
Øvrig
Under dette punktet kan du skrive ned informasjon som ikke passer under noen av de øvrige punktene. Dette kan for eksempel være ulike førerkort eller relevante fritidsinteresser. Husk at du skal presentere deg selv i ditt personlige brev, så vær kort og ta kun med de deler som er relevant for stillingen.
 
Referanser
Som regel holder det at du skriver at «referanser og attester oppgis ved forespørsel». I forkant av et intervju er det likevel greit å tenke gjennom hvilke personer som kan beskrive deg og dine ferdigheter på en representativ måte. Dette kan være tidligere sjefer, kollegaer eller kunder. Ta kontakt på forhånd, slik at de er forberedt på en samtale fra intervjueren.  
 
Bilde
Du bestemmer selv, men velger du å ha bilde, anbefaler vi et passbilde hvor du smiler. 
 
Layout
Det er ikke nødvendig å utforme din CV på en avansert måte for å bli husket i ansettelsesprosessen. Så lenge du er konkret og relevant i din fremstilling vil arbeidsgiveren kunne identifisere deg og din kompetanse. Fokuser i stedet på å ha en tydelig og lettlest struktur. Det viktigste er å vise hvilke erfaringer du vil ta med deg og hvorfor du vil passe til denne stillingen. Videre er det et pluss om man unngår de vanligste klisjeene – at man er selvgående og liker å ha mange baller i luften, det gjør ikke nødvendigvis at du skiller deg ut. Forsøk i stedet å beskrive deg selv med egenskaper som kanskje ikke alle mennesker har.
 
Søknad
Les mer om hvordan du bør skrive en søknad her.
 
Vi anbefaler deg å fylle inn så mye informasjon som mulig på din profil på våre sider, samt laste opp din CV. Om du ikke har en profil hos oss kan du lage en her
 
Lykke til!
 
Har din CV og søknad tatt deg videre til intervju? Les mer om forberedelsene og intervjuspørsmålene her! 

 

Tips en venn