ÅPEN SØKNAD – HVA ER DET VIKTIG Å TENKE PÅ?

Søke jobb

Når en bedrift du er interessert i ikke har noen ledige stillinger ute, finnes det alltid en mulighet til å sende en åpen søknad. Men hva innebærer det egentlig å sende en åpen søknad? Hvilken fordeler har det og finnes det noen risikoer ved å sende inn en åpen søknad?

Bild

FØRST AV ALT, HVA ER EN ÅPEN SØKNAD?

En åpen søknad kan ses på som en allmenn søknad du sender til en bedrift, men ikke på en spesifikk utlyst stilling. Du er antagelig interessert i bedriften eller i bransjen og vil vise hvem du er, slik at arbeidsgiveren har fått et inntrykk av deg, når en ledig stilling hos dem dukker opp lengere frem i tid.

HVA SKILLER EN ÅPEN SØKNAD FRA EN SØKNAD TIL EN STILLING SOM ER LAGT UT?

Når du sender en åpen søknad blir det veldig mye viktigere å forklare hvorfor du er interessert i å arbeide for akkurat denne bedriften. Hva er det som frister deg? Er det bransjen, produktet eller bedriftens verdier, eller alt sammen? Beskriv også gjerne hvilket bilde du har av bedriften og hva du baserer det på – om du kjenner noen som jobber der, om du har erfaring fra bransjen, hørt positive ting om bedriften etc.

HVA ER FORDELENE VED Å SENDE EN ÅPEN SØKNAD?

En fordel kan være at du allerede har gjort deg bemerket og vist din interesse for bedriften når en passende stilling blir ledig. Om bedriften raskt behøver en erstatter eller å rekruttere en ny medarbeider, kan det hende at de begynner å se i sine egne nettverk før de velger å legge ut stillingsannonsen. Om du da allerede tidligere har vist interesse for bedriften, kan det være positivt for deg.

FINNES DET NOE RISIKOER MED Å SENDE EN ÅPEN SØKNAD?

Risikoen å falle mellom to stoler finnes alltid. Det kommer helt an på hvordan bedriften håndterer åpne søknader. Du kan ofte lese på bedriftens hjemmeside om de tar imot åpne søknader og hvem du eventuelt skal sende dem til. Hvis du er usikker, kan du gjerne ringe bedriften og spørre hvordan de bruker å gjøre det.

SKAL JEG TA KONTAKT ETTER AT JEG SENDT INN EN ÅPEN SØKNAD?

Du kan gjerne ringe personen du sendte en åpen søknad til, vise din interesse og forsikre deg om at søknaden har kommet frem. Måten virksomheten møter deg på vil raskt si deg om du skal fortsette å ta kontakt med jevne mellomrom eller om du skal la det gå litt tid til neste gang. Vær fleksibel i din første samtale vedrørende din søknad. Personen som svarer er kanskje opptatt med noe annet og har ikke mulighet til å snakke med deg akkurat da. Det kan være et bra alternativ å sende en mail til den som rekrutterer for å følge opp eller spørre om han/hun har tid til en kort samtale. Det gir vedkommende mulighet til å svare på mailen din når det passer.

Tips en venn