Rekruttere

Bærekraft skal bli en større del av vårt DNA

I 2018 gjorde Academic Work-konsernet store investeringer. Investeringer som kommer til å hjelpe oss med å vokse og bli enda bedre på å hjelpe våre kunder med å finne riktig kompetanse. Samtidig som vi vokser, vokser også vårt ansvar og muligheten til å gjøre en forskjell. Derfor øker vi våre ambisjoner om et større bærekraftsarbeid, hvor et viktig steg på veien var å opprette rollen Head of CSR. Møt Lina Tunek, Head of CSR i Academic Work.

Hva innebærer din rolle som Head of CSR?

Som Head of CSR har jeg det overordnede ansvaret for CSR-arbeid i hele Academic Work-konsernet. Det innebærer utvikling på området og gjennom kommunikasjon, skape engasjement for vårt CSR-arbeid internt. Målet vårt er at medarbeiderne selv også øker bevisstheten og stiller krav til oss.

Jeg jobber også med å sikre at vi følger lover og regler og lever opp til kravet som står på oss som selskap. Vi har alltid jobbet med bærekraft, men for et år siden bestemte vi oss for å øke bevisstheten vår. Vi vil bry oss om både mennesket og planeten. Bærekraft skal bli en enda større del av vårt DNA.

Hvordan jobber Academic Work med CSR i dag?

En stor del av vårt sosiale engasjement har vi valgt å konsentrere til Response Network, et ikke statlig selskap som jobber i sørlige Zambia, som på ulike vis muliggjør skolegang for utsatte barn. Vårt CSR-arbeid er også lokalt, ofte infiltrert av engasjerte medarbeidere. Ett eksempel er Job Preparation Program – vårt jobbforberedende program for nyutdannede i Sverige.

Når det kommer til miljøet jobber vi proaktivt for å redusere vårt klimautslipp. Vi har et miljømessig tankesett i det daglige arbeidet og vi driver blant annet forandring og utviklingsarbeid koblet til våre reisevaner, innkjøp, matkonsum i jobbsammenheng og hvordan våre kontorer fungerer når det gjelder kildesortering og lignende.

I 2018 reduserte vi vårt energiforbruk med 22%

Hvilke utviklingsområder finnes?

Vi har veldig høye ambisjoner og mye igjen som skal gjøres. I 2019 ligger vårt store fokus på klimaspørsmålet, noe alle individer og selskap bør fokusere på. Vi som selskap må redusere vårt karbonutslipp, og vi ser blant annet over reisene våre og setter tydelige regler for dette. For å fase ut fossilt brensel bytter vi gradvis ut våre biler til elhybridbiler. Vi har også laget rettningslinjer for hva vi spiser i jobbsammenheng og for produksjon av markedsmateriell.

Som selskap vil vi også påvirke våre konsulenter, kandidater og interne ansatte til å leve mer klimasmart. Slik gjør vi virkelig en forskjell. For å øke kunnskapen om holdbarhet og hva vi gjør for å bidra til et bærekraftig samfunn, jobber vi mye med kommunikasjon. Blant annet får alle våre medarbeidere, som et første steg, en digital introduksjon i sosialt og miljømessig ansvar. Vi har også en artikkelserie på vårt intranett om hvordan man i privatlivet kan leve mer bærekraftig, og viser tydelig i vår kommunikasjon at bærekraft er en viktig del av vårt fokus.

Hva er det sterkeste inntrykket du har fått av våre prosjekter?

Min reise til Zambia er det absolutt sterkeste inntrykket hittil. Siden 2004 har vi brukt filosofien om «One percent movement» hvor vi gir en prosent av vår nettoinntekt hvert år til veldedighet. Hittil har dette bidraget først og fremst gått til vårt engasjement i Zambia. I fjor fikk jeg reise dit for å treffe barn og mennesker som vi har hjulpet gjennom donasjoner til Response Network.

I 2018 donerte vi 213 200 euro til samfunnsmessige investeringer i Zambia for å muliggjøre skolegang for flere barn.

Job Preparation Program har også gjort stort inntrykk. Jeg har fått treffe personer som flykter fra krig med sine familier eller av andre grunner har måtte forlate sine hjemland i håp om et bedre liv i Sverige. Personer som kjemper for å bli en del av det svenske samfunnet og fortsetter sin karriere her. Gjennom å hjelpe disse individene nærmere en jobb har jeg fått forståelse av hvor stor kapasitet det finnes i disse menneskene, og også viktigheten av å åpne opp for mangfold og aktivt motvirke utestenging.

Begge erfaringene har gitt meg viktige personlige innsikter som har utviklet meg som menneske. De har gitt meg bevis på at vi, gjennom å engasjere oss, kan virkelig gjøre en forskjell for andre.

29 nyutdannede i Sverige fikk i 2018 jobb gjennom Job Preparaton Program.

-Lina Tunek, Head of CSR I Academic Work

Vil du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft?

Last ned vår bærekraftsrapport
Del artikkelen