Rekruttere

En god arbeidskultur tiltrekker young professionals

Under vår årlige YPAI undersøkelse kom det frem at god arbeidskultur i form av hyggelige arbeidskollegaer og god stemning på jobben er viktigere nå enn noen gang. Vi tok en prat med vår kollega Aleksander for å høre hans tanker rundt dette.

Last ned YPAI resultater fra 2018

Hvorfor tror du arbeidskultur veier så tungt når young professionals (YP) velger arbeidsgiver?

Hvis arbeidsmiljøet og arbeidskulturen er bra, får man grunnmuren til å prestere og utvikle seg. Det tar tid å komme inn i en ny jobb; som ung er miljøet det første inntrykket du får av bedriften. Finner man raskt sin plass i miljøet, får man en tilhørighet og føler seg verdsatt. Man vil trives og dermed også ønske å yte sitt beste.

Hvilke type kultur har du inntrykk av at YP ser etter?

Mitt inntrykk er at YP i dag er opptatt av at virksomheten har en flat struktur, en åpenhet og en endringsvillighet. De ønsker muligheten til å kunne bidra til utvikling av organisasjonen. Det skal være lov å stille de «dumme» spørsmålene, og det må være åpenhet for å komme med ideer og ikke minst forslag til endringer.

Endringsvillighet

Young Professionals ønsker ofte å ha muligheten til å kunne utvikle sin egen rolle, avdelingen og virksomheten til det bedre. Har kulturen en aksept for endringsvillighet, blir dette sett på som attraktivt av YP. Det får en positiv konsekvens også for virksomheten da den blir mer konkurransedyktig, skiller seg ut og blir attraktiv for andre YP senere. Young professionals tiltrekkes av et miljø som er preget av et mangfold av ulik kompetanse og arbeidserfaring, da er det lettere for YP å finne sin plass.

Anti-jantelov

Andre faktorer som jeg har inntrykk av er viktige i forhold til arbeidskulturen, er at det bør finnes en anti-jantelov. En kultur for å hedre andre, og seg selv. Det vil si at det skal være lov å gi annerkjennelse, motta annerkjennelse og være fornøyd med egne prestasjoner.

Legg til rette for utvikling

Mange trigges av en kultur hvor det finnes en plan for hvordan man kan utvikle seg videre, men at rollen ikke er skrevet i sten. Noen trives godt med varierte arbeidsoppgaver, mens noen ønsker muligheten til å bli en superbruker eller ekspert på akkurat det område de brenner for. YP i dag ønsker en kultur hvor de har muligheten til selv å kunne forme sin egen rolle.

Her deler Aleksander sine tips til hvordan bedrifter kan skape en bedre arbeidskultur

• Trivsel og kultur bør være et stående punkt i medarbeidersamtaler og møter

• Ha kolleger med kompetanse, erfaring, tverrfaglighet som utfyller hverandre på styrker og svakheter

• Finn en ting som gjør at man skiller seg ut kontra andre. Det trenger ikke være noe stort, men noe så enkelt som Fredagspils eller vinlotteri. Ha happenings som bryter opp den normale arbeidsdagen

• Vær endringsvillige. Tillat og legg til rette for at folk kommer inn med nyansert og oppdatert kunnskap og la det flyte inn sammen med det praktiske som allerede finnes

• Ha felles lunsj; dette gir muligheten til å komme under huden på hverandre, til å bli bedre kjent som mennesker, ikke kun kolleger. Dette vil igjen skape en tilhørighet og øke trivselen

• Start uken med et morgenmøte hvor man løfter frem gode prestasjoner og setter seg felles mål man skal jobbe mot. Gi gjerne en form for belønning ved oppnåelse av målene

• Ha fokus på en tydelig kommunikasjon internt i bedriften. Utydelig kommunikasjon kan føre til misforståelser og frustrasjon

• Gode rutiner på jevnlige oppfølgingssamtaler med den nærmeste lederen. Tilbakemeldinger er en viktig motivasjonsfaktor

• En flat struktur fremmer kommunikasjon, åpenhet og muligheter for positive endringer, organisk vekst

Kontakt oss i dag!
Del artikkelen