Rekruttere

Hvilke farge er du?

”Hun er sååå blå! ..”Kanskje har du hørt det før? Hvordan mennesker i din omgivelse snakker om farger, som om det skulle vært levende personer. Det gjør de på sett og vis også, for de referer nemlig til farger som beskriver fire adferdsmønster; grønn, gul, rød og blå.

Analysen

En adferdsprofil skal hjelpe oss å forstå oss selv og andre i våre omgivelser, og hvorfor vi handler som vi gjør, i møte med hverandre. Analysen tar utgangspunkt i fire profiler (i dette tilfelle blå, gul, grønn og rød) og benyttes i stor grad innen arbeidslivet som et verktøy for bedre kommunikasjon og samarbeid.

Fargene

Er du..

Kjenner du deg igjen i flere farger? Vi er sjeldent bare grønn eller gul, men ofte en kombinasjon av flere farger.

Hvordan vi samarbeider og tilpasser oss

Dette er en hel vitenskap! Hvor vanskelig eller lett det er å takle våre egenskaper varierer for ulike mennesker, noen farger fungerer bedre sammen enn andre. Det sier seg selv at den røde resultatdrevne personen (som vil se resultater raskt) kan ha vanskeligheter med å jobbe sammen med den blå kvalitetsbevisste kollegaen (som heller vil ha en garanti for at ting blir gjort riktig enn å gå for fort frem). Her gjelder det å kunne tilpasse seg.

Grønn – Den grønne er opptatt av alt skal være i orden og bekymrer seg ofte. Vill du dempe engsteligheten – la den grønne lufte sine bekymringer! Den grønne kommer nok ikke til å ta initiativ, det må du gjøre!

Blå – Den blå personen liker detaljer, så vær oppdatert på saken og godt forberedt før et møte med en blå. Du kan sikkert gjette at kvalitet er høyt prioritert. En blå stresser sjeldent.

Gul - En gul fungerer best når han/hun er glad, så gjør ditt ytterste for å skape et muntert miljø. Den gule er nysgjerrig, noe som noen ganger kan føre til, at han/hun har vanskeligheter med å få ting unnagjort. Her kan du hjelpe til gjennom å skape orden og struktur, men pass deg så du ikke blir for kontrollerende.

Rød – Den røde personen liker tempo og går rett på sak, et møte med en rød person skal derfor være effektivt! En rød har hverken tid til eller oversikt over detaljer. Er detaljer viktige i saken? Forklar da hvorfor de er viktige og fremhev detaljene.

Kontakt oss
Del artikkelen