Rekruttere

Introduksjonen, så viktig er den

Under den første tiden i en ny jobb er det mye å lære, mye informasjon å ta inn og mange nye ansikter man skal bli kjent med. Det er en spennende og lærerik periode for medarbeidere, men også en periode hvor forvirringen kan være stor. Din nye kollega har mange spørsmål. Hvorfor skal jeg gjøre denne oppgaven? Hva er mine mål og hvordan bidrar det i helheten? Og hvem kan jeg spørre om hva? Fra de store spørsmålene til banale spørsmål om flexitid og kantine.

Hvem skal ha ansvar for introduksjonen?

Nærmeste sjef eller arbeidsleder bør være ansvarlig for, i det minste involvert i, sine medarbeideres introduksjon til jobben og bedriften. HR kan ofte bistå med god støtte når det gjelder å ta fram ett passende introduksjonsprogram eller få hjelp av kollegaer til å gjennomføre deler av introduksjonen. Et vel gjennomført introduksjonsprogram gjør at medarbeideren raskt kan begynne å prestere bra i sin nye rolle ettersom han eller hun vet hva som forventes. Dessuten innebærer introduksjonen at de nyansatte får masse god energi fra nye kolleger som de lærer å kjenne!

Tips til deg som rekrutteringsansvarlig leder eller avdelingssjef

Basis i ett introduktionsprogram

kontakt oss
Del artikkelen