Rekruttere

IT-Rekruttering

Under vår årlige YPAI undersøkelsen kom det frem at bedrifter innen IT/Tech anses som veldig attraktive for studenter og nyutdannede. Behovet for dyktige IT - kandidater er stort og vokser seg stadig større. Under forteller vi deg hvordan du kan skille deg ut når du skal rekruttere innenfor IT.

Vi spurte studenter og nyutdannede innenfor IT i Norge hva som er viktig for dem når de skal velge arbeidsgiver

De 3 viktigste punktene som kom frem var

  1. Gode utviklingsmuligheter
  2. Et godt arbeidsmiljø
  3. God lønn og andre fordeler

Hva er viktig for å lykkes med en IT-Rekruttering

Vi har spurt våre Consultant Managere Magnus, Even og Morten som til daglig jobber med rekrutteringer innenfor IT, hva de anser er viktig for å lykkes med en IT rekruttering.

Alltid begynn med en god behovsanalyse. En ting er hva du ønsker, men det kan være noe helt annet du har behov for. Det er en knapphet på IT-kandidater og et selskap bør være tydelig på hva de kan tilby en aktuell kandidat, gjerne noe som gjør at man differensierer seg fra konkurrentene. Om man har en plan og følger den vil det være enklere å arbeide systematisk for å nå sitt mål om ansettelse. Og ikke minst, du må handle raskt. Om vi forutsetter at du har stilt de spørsmål du trenger for å avdekke kunnskap og egenskaper, bør du ta en rask avgjørelse. Alternativet til dette vil gjøre at du vil miste kandidater.

-Even, Senior Consultant Manager

Det er viktig med dedikerte rekrutterere som har kunnskap om teknologi som forstår hva systemene brukes til, hvordan de utvikles og hva som kreves for å jobbe med dem. De må kunne snakke samme språk som kandidaten og klare å skille på mer enn bare person. Samarbeid med et selskap som tør å utfordre krav og profil.

Vi bruker ressurser på å rekruttere, de kan bruke ressurser på å utvikle! Gjennom oss får man en unik tilgang til nyutdannede som sitter med kunnskap om den nyeste teknologien. Academic Work har i dag samarbeidsavtaler med blant annet IFI navet og Oslo Tekniker Samfunn. Ved å delta på karrieredager, holde kurs i ulike temaer relatert til jobbsøkerprosessen, arrangere speed-intervjuer og ha stand på de ulike skolene er vi tilstede og synlige for IT-studentene gjennom hele deres skolegang.

-Morten, Consultant Manager

Kunden må ha noe å tilby kandidatene. Dette gjelder selvfølgelig lønn, goder, arbeidsmiljø, utvikling, muligheter etc., men også at de forstår viktigheten av å representere deres bedrift godt fra første intervju. Intervjueren må virke interessert, satt seg inn i hvem kandidaten er, ha energi og være positiv. Helhetstrinntykket for kandidatene skal være en positiv opplevelse.

-Magnus, Consultant Manager

Kontakt oss
Del artikkelen