Rekruttere

Kravprofil - slik blir dine rekrutteringer innertiere

Skal dere ansette en eller flere nye kolleger? En grundig, gjennomtenkt kravprofil er en avgjørende faktor for å kunne rekruttere rett person. Her deler vi noen tips på hvordan dere kan lykkes!

Kravprofilen er fundamentet

Kravprofilen er selve fundamentet i en rekrutteringsprosess og er helt avgjørende for å få de rette personene til å søke på stillingen hos dere. Å gi den litt ekstra omtanke kan derfor være forskjellen på en vellykket eller en mindre vellykket rekrutteringsprosess.

Mange glemmer ofte at kravprofilen er mer enn startskuddet til rekrutteringsprosessen; den skal også være deres røde tråd gjennom hele prosessen.

Kravprofilen gjennom hele rekrutteringsprosessen

Kravprofilen følger dere også etter start og guider dere til rett valg i hvert eneste steg i prosessen: Når dere ut fra søknadsbunken velger de kandidatene dere ønske å møte, når dere under intervjuet stiller spørsmål om deres kunnskaper og egenskaper, og under referansesjekken, når dere ønsker å finne ut mer om kandidatens tidligere prestasjoner. Dette betyr at jo bedre og mer gjennomtenkt kravprofilen er, desto større er sannsynligheten for at dere finner akkurat den stjernen dere leter etter.

Fem trinn til en vellykket kravprofil

1. Sørg for at de rette personene er involvert

Det er viktig at noen med et godt innblikk i stillingen er involvert og formulerer kravene, gjerne nærmeste leder. Men sørg også for at den personen som kommer til å ha det siste ordet i rekrutterings-prosessen er til stede, slik at dere alle har et helhetlig bilde av hva dere leter etter.

2.Våg å tenke utenfor boksen

Når man ansetter en ny person, er det lett å tenke på det man allerede har gjort og utfører det gjerne på samme måte som man alltid har gjort. Men forsøk å tenke litt utenfor boksen -Da kan dere komme på nye innfallsvinkler som gjør kravprofilen enda bedre.

3.Prioriter

Mange arbeidsgivere ønsker å få med alt i kravprofilen. Så tenk gjerne igjennom hvilke krav som er viktigst. Selvsagt er det ikke en god idé å endre på krav som har avgjørende betydning, men kravene bør være nøye gjennomtenkt og fundamentert i selve stillingen. Hvilke oppgaver medfører jobben og hva kreves av en ansatt for at jobben kan utføres på best mulig måte.

4.Konkretiser

Istedenfor å skrive «må kunne takle stress», fortell heller hvorfor. Hvilke sider av jobber krever høy stressterskel og på hvilken måte. Jo mer du spesifiserer hva du søker etter, desto mindre er risikoen for at uegnete kandidater søker den aktuelle jobben.

5.Bruk ekstra god tid

Kravprofilen er alfa og omega for en vellykket rekrutteringsprosess. Hvis du ikke vier den nok oppmerksomhet og bruker nok tid, kan det få konsekvenser senere. En nøye utarbeidet kravprofil vil være verdt tidsforbruket – du tjener inn tiden på et senere tidspunkt i prosessen – med renter!

Kontakt oss
Del artikkelen