Rekruttere

Motivasjon fører til prestasjon

Hva som motiverer oss mennesker er selvfølgelig forskjellig fra person til person, fra ansatt til ansatt. Det finnes imidlertid flere motivasjonsfaktorer, du som leder bør kjenne til og som utvilsomt kan bidra til at dine ansatte føler seg litt mer motivert på jobb. Se på følgende som en sjekkliste!

Belønningssystem og feedback

La oss begynne i riktig ende. Når vi prater om motivasjon, er belønningssystemer vanligvis det første som kommer opp. Dine medarbeidere har kanskje muligheten til økt lønn eller andre fordeler relatert til deres prestasjoner? Det er ok, all ære til monetære belønninger, men du som leder må ikke glemme, hvor viktig det er at belønningen noen ganger kommer fra deg personlig. Kanskje du kan sette opp utviklingssamtaler for å få feedback på arbeidshverdagen.

Muligheten til utvikling og utfordringer

Å stoppe opp og stå i stampe uten å komme noen vei, er ikke morsomt. De fleste ønsker å utvikle seg og bli faglig utfordret, og derfor er det en forutsetning for prestasjon at dette blir en del av kulturen. For du vil jo satse på de som er dyktige – og beholde dem? Kommuniser dette inn i organisasjonen, men ikke glem individuell tilpasning av utfordringene.

Lagånd

Føler dine medarbeidere seg som en del av et team? Har dere en positiv atmosfære på arbeidsplassen? Vi mennesker har et sterkt behov for å føle en tilhørighet. Å bygge en teamfølelse og sørge for at alle kjenner seg som en del av teamet, er en meget sterk motivasjonsfaktor. Se det på følgende måte: Ved fremganger blir delt glede dobbel glede.

Innflytelse på egen arbeidssituasjon

Det å kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon til en viss grad, er bra for selvtilliten. I tillegg er folk vanligvis best på det de synes er mest morsomt. Hvis en i ditt team har en noe rutinepreget jobb, kan du øke motivasjonsgraden ved å sørge for flere varierte arbeidsoppgaver for vedkommende.

Etiske verdier

Du kan kanskje ikke redde verden, men bare det å gjøre noe godt er mer enn ingenting. Det faktum at dine medarbeidere føler at arbeidet de utfører fører til noe godt, taler til hver enkeltes indre verdier og motivasjon til å fortsette å utgjøre en forskjell.

Kontakt oss
Del artikkelen