Rekruttere

Rekruttere til økonomistillinger

I vår årlige YPAI undersøkelse kom det frem, at det viktigste for studenter og nyutdannede innen økonomi når de skal velge arbeidsgiver, er: gode utviklingsmuligheter, god lønn/andre fordeler og utfordrende arbeidsoppgaver/arbeidsmiljø. Vi spurte vår Senior Recruitment Consultant Linn Martine i flere år har jobbet med å rekruttere til økonomistillinger om hun kunne utdype disse tre punktene og gi noen gode råd til bedrifter om hva de kan gjøre for å bli enda mer attraktive blant studenter og nyutdannede innen økonomi.

Gode utviklingsmuligheter

Det er mer fokus på utdannelse nå enn det har vært tidligere. Derfor tror jeg også at unge har mer fokus på å utvikle seg enn de hadde før i tiden. Når de er ferdige med skolen ønsker de ikke at kompetanse skal stoppe opp der. De stiller nødvendigvis ikke høyere krav til bedriften, men de stiller høyere krav til sin egen utvikling og sitt eget kompetansenivå enn de har gjort tidligere.

En god introduksjon

Vær tydelig på at dere har et godt introduksjonsprogram eller at det er lagt til rette for god opplæring. I oppstartsfasen er en god opplæring og gode retningslinjer utrolig viktig. Har du ikke lagt til rette for en god introduksjon, vil dine nye medarbeidere føle at de blir kastet ut i ting og det kan være overveldende. Spesielt hvis han/hun ikke har hatt en relevant deltidsjobb ved siden av studiene. Som nyutdannet kan man ofte kun ting i teorien og har ikke jobbet så mye praktisk.

Det jeg opplever er veldig attraktivt for kandidater er bedrifter som har et introduksjonsprogram hvor den ansatte får prøve seg i de ulike avdelingene. Dette kan være muligheten til å bli med rundt og delta i møter, sitte i resepsjonen etc. Da vil hun/han lettere få en forståelse for hvordan hans/hennes arbeidsoppgaver bidrar til å nå overordnede mål og få kompetanse på flere områder. Det er viktig at bedriften viser at de har lyst til å satse på sine medarbeidere og formidler dette helt fra begynnelsen i rekrutteringsprosessen. Har dere et karrierestegprogram eller en annen tilsvarende ordning hvor utviklingsmuligheter er satt i system, fortell om dette.

God lønn og andre fordeler

Det er viktig å legge seg på snittet og se på ansvarsområdene og utdannelsesnivå som kreves til stillingen når man fastsetter lønnen til den nye medarbeideren. Er det en bachelorkandidat kan du begynne med en lavere lønn enn til en masterkandidat, men vær tydelig på at det finnes muligheter for lønnsforhøyelse når man har jobbet over en viss periode og nådd målene sine.

Er det noe ekstra kursvirksomhet er dette en veldig stor fordel innenfor økonomi og noe som blir satt stor pris på av kandidatene. At bedriften sender den ansatte på ulike kurs er en stor fordel både for bedriften og den ansatte.

Ellers er det jo andre fordeler som er attraktive for kandidater f. eks en god kantine, treningsfasiliteter man kan benytte seg av, årlig firmatur til utland eller innland, altså noe deres bedrift kan tilby som ikke alle andre kan. Med dette viser man også at bedriften er opptatt av et godt samhold.

Utfordrende arbeidsoppgaver/et godt arbeidsmiljø

Selv om lønn er viktig er et av de spørsmålene som oftest går igjen på intervjuet; «Hvordan er arbeidsmiljøet?» «Jeg har mange ganger opplevd kandidater som heller vil jobbe et sted med et godt miljø og lavere lønn enn å jobbe på en arbeidsplass med høy lønn og et dårlig arbeidsmiljø. Man tilbringer såpass mye tid på arbeidsplassen, så det er ikke overraskende at dette er en viktig faktor for de fleste.»

Vis tillit

Det er for mange viktig at det er en flat struktur og at de føler seg respektert selv om man er Young Professional. Det er viktig å vise den ansatte tillitt til å ta egne beslutninger, på den måten føler den ansatte raskt et eierskap til det han/hun driver med»

Skap sosial tilhørighet

Arrangere sportslige aktiviteter, afterwork eller andre eventer som ikke er jobbrelatert. På denne måten blir man kjent på en annen måte og vil føle en sterkere sosial tilhørighet til bedriften.

Er det noe noen spesielle egenskaper du ser etter når du skal rekruttere young professionals innenfor økonomi?

Det kommer selvfølgelig an på stillingen, men noe jeg ofte ser etter når jeg skal finne den perfekte kandidaten til en økonomistilling er at han/hun er nøyaktig, har en brennende interesse for økonomi, en lærevillighet, og at man er tilpasningsdyktig.

Jeg ser også etter en viss type energi, det er viktig at de klarer å få frem sin egen personlighet i et intervju, at de er fremoverlent og litt på. Ofte er dette en person som må kommunisere med ulike avdelinger og mennesker i bedriften på daglig basis. Så det at personen er fremoverlent og har gode kommunikasjonsevner, er ofte viktig.

Så vil jeg alltid se på CV-en, hvis man har gjort noe annet enn å studere er selvfølgelig det en stor fordel. Har man hatt deltidsjobb ved siden av studiene viser dette at personen mestrer å ha flere baller i luften og ha en strukturert hverdag. Det er selvfølgelig et pluss hvis personen har jobbet med noe tilnærmet studiene, men uansett er det positivt at man har vært i arbeidslivet og fått en forståelse av hvordan arbeidslivet er.

Hvorfor kan det være lurt å satse på young professionals innenfor økonomi?

Nummer en er lærevillighet. Young Professionals har en meget god evne til raskt å sette seg inn i organisasjonen og er ofte tilpasningsdyktige fordi de har erfaring fra ulike miljøer.

De vil kunne gjøre rutineoppgaver fordi alt er spennende i begynnelsen. Bedriften kan forme personen. Young Professionals har en annen typ driv og mye energi å tilføre bedriften. De har god systemforståelse fordi de er vokst opp med data og IKT-systemer. De kommer ofte inn som et frisk pust da de ofte er nytenkende, og har store ambisjoner. Mange Young Professionals ønsker mer enn å «bare gjøre jobben sin» - noe både vi og våre kunder verdsetter.

Er young professionals innen økonomi noe bedrifter bør satse på?

Jeg har stor tro på at dette er en målgruppe som er bra å satse på fordi de er gode ressurser i en bedrift. De kan kombinere og stille opp der det er behov. Jo flere oppgaver desto bedre er det.

Når vi skal finne kandidater ser vi alltid etter motivasjon for stillingen og deres motivasjon fremover. Det er viktig å kartlegge hva kandidatene ønsker fremover. «Min erfaring er at så lenge arbeidsmiljøet er bra og det blir lagt til rette for utvikling blir folk værende!»

La oss finne din neste økonomi medarbeider

Så langt har vi hjulpet mellomledere og toppsjefer, små og store bedrifter innen alle bransjer med bemanning av personale med økonomisk bakgrunn. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe dere med å løse dagens eller fremtidige behov. Benytt skjemaet under så kontakter vi deg når du ønsker, eller ring oss på tlf. 21 30 53 01

Del artikkelen