Rekruttere

Revidert arbeidsgiver

I dagens marked finnes det utallige bedrifter som tilbyr bemanningstjenester, men ikke alle kan skilte med å være revidert arbeidsgiver. Så hva vil det egentlig si for deg som kunde at du benytter et bemanningsbyrå som er revidert arbeidsgiver? Og hva betyr det at man er en revidert arbeidsgiver? Vi tok en prat med vår Head of Operations, Mats Furulund.

Hva vil det si å være revidert arbeidsgiver?

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis relatert til sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Formålet er å kunne dokumentere skikkelighet og skape trygghet for kundene som leier inn fra bemanningsbyråer.

For å bli revidert gjennomfører man først en selvevaluering, hvor faste punkter evalueres, deretter følger en evaluering utført av en ekstern revisor som er godkjent av NHO service.

Fra og med 2017 er det obligatorisk for medlemmer av NHO service å være revidert arbeidsgiver. Har man flere kontorer holder det ikke at hovedkontoret er godkjent, hvert kontor må være godkjent.

Hvor lenge varer godkjenningen?

Revisjonen utføres annethvert år. Godkjenningen gjelder kun for disse to årene. Det vil si at man må jobbe etter de retningslinjer og krav som er satt og kontinuerlig evaluerer sine egne rutiner og praksis for å sikrestille at man følger arbeidsmiljøloven og det gjeldende regelverket.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Vi er sikre på at det er viktig for våre kunder at de kan være sikre på at de leier inn personer fra en samarbeidspartner som kan dokumentere skikkelighet. Dette innebærer at arbeidsmiljøloven etterleves og at de utleide sine rettigheter er ivaretatt. Dette revideres av en ekstern part og du som kunde kan føle deg trygg på at dette gjøres grundig. Vi håper at du som leier inn er opplyst om dette, da det er i alles interesse at de som leier ut personalet kan dokumentere at de driver forsvarlig.

Å samarbeide med Academic Work

Academic Work var et av de første bemanning- og rekrutteringsselskapene i Norge som kunne skilte med å være revidert arbeidsgiver, det er vi stolte av. Å samarbeide med Academic Work skal være trygt for deg som kunde. Du som kunde skal føle deg helt sikker på at vi følger de lover og regler som eksempelvis bemanningsdirektivet omfattes av. Som medlem av NHO Service jobber vi aktivt med å være oppdatert på lovverk og retningslinjer for bransjen, samt at vi holder kursing internt for å sikrestille at våre ansatte føler seg trygge på gjeldende lover. Som kunde kan du forvente at rettighetene til konsulentene som er utleid gjennom oss ivaretas, og at våre prosesser er i tråd med loven.

Kontakt oss
Del artikkelen