Rekruttere

Sånn navigerer du som leder lønnsforhandlingen

Målet med lønnsforhandlinger bør alltid være at begge parter blir fornøyd. Men i noen lønnsforhandlinger er det vanskeligere å komme til enighet enn i andre. Da er det spesielt viktig at du som leder er utstyrt med verktøyene du trenger for å kunne navigere disse samtalene mot et bra resultat. På den måten oppnår du at begge parter i en lønnsforhandling blir fornøyde!

Silence is golden!

En god forhandler lytter mer enn hun/han snakker. Gi derfor den ansatte plass til å fremme sitt perspektiv og fortelle om sitt behov, før dere kommer inn på lønnskravene. Kanskje det finnes goder som interesserer medarbeideren mer enn lønn, som for eksempel en firmabil eller flere feriedager. Unngå å avbryte medarbeiderens argumentasjon og begrunnelser med forsvar eller forklaring - uansett hvordan medarbeideren uttrykker seg.

Still åpne spørsmål under samtalen

Opplever medarbeideren at lønnen ikke reflekterer ansvaret i hans/hennes stilling, ferdigheter eller resultater? Be om konkrete eksempler, og prøv å oppmuntre den ansatte til å utdype sine tanker. I stedet for å starte spørsmålene med "Hvorfor", bruk setninger som "Fortell meg mer om det" eller "Hva i din lønnsutvikling føles feil for deg?" Still åpne spørsmål og bli en dyktigere lytter – det vil komme godt med for deg som leder i alle situasjoner!

Gjør deg forstått

Hvis du ikke kan oppfylle de lønnskravene din medarbeider ønsker, må du kunne forklare hvorfor. Dette forutsetter at du har gått inn i lønnsforhandlingene med all den informasjonen du trenger om arbeidstakerens rolle og situasjon på arbeidsplassen, samt objektive kriterier som f.eks. hva andre i bransjen tjener. Du skal også kunne svare på hvordan lønnen varierer med de ulike rollene/stillingene i virksomheten, og hvordan de bestemmes ut fra markedsstrategien og / eller budsjettet. Hva kreves for å oppnå ønsket lønnsnivå i fremtiden? Forklar!

Avtal en oppfølgingssamtale

Ved slutten av forhandlingen er det viktig å gå igjennom hva dere har blitt enige om. Hvis dere ikke er kommet til enighet, må du sørge for å booke tid for et nytt møte.
Å våge å snakke om lønn er en stor del av det å skape en god bedriftskultur som inspirerer til engasjement og prestasjon. Det viktigste er at begge parter blir fornøyd, det er på den måten man får gode resultater på lang sikt.

Vurderer du å få hjelp av et bemanning- og rekrutteringsbyrå?

Kontakt oss
Del artikkelen