Rekruttere

Tips før et kandidatintervju

Bemanningsselskapet som hjelper deg med rekrutteringsprosessen har presentert en eller flere gode kandidater og nå har dere kommet frem til det punktet som innebærer intervju hos dere. Her deler vi flere gode tips for hvordan både du og kandidaten får så mye som mulig ut av intervjuet.

Selg inn stillingen og dere som bedrift

Hensikten med intervjuet er selvfølgelig å gi deg et bedre bilde av kandidaten og hans/hennes kompetanse. Men det er også en anledning for deg å fremheve stillingen og arbeidsplassen, for at kandidaten skal velge å jobbe hos dere. Ta deg tid til å fortelle om alt det positive dere som bedrift og stillingen i seg selv kommer til å gi personen! Om det passer kan det være interessant for kandidaten å få en omvisning i kontorlokalene. Her skriver vi mer om hvordan du selger inn din bedrift som arbeidsplass

Forutsetninger for et vellykket intervju

Anbefalt er at du holder et intervju som varer ca. 45-60 minutter. Hvis intervjuet er for kort, kan det være vanskelig for deg å ha tid nok til å få et godt bilde av kandidaten. Varer intervjuet for lenge, kan både du og kandidaten miste konsentrasjonen. I Academic Work starter vi alltid med å jobbe ut i fra en intervju-mal, og vårt råd er at du gjør det samme. Malen vil hjelpe deg å stille de samme spørsmålene til alle kandidater du møter - noe som gjør det enklere å sammenligne kandidatene i etterkant av intervjuet.

Før intervjuet

Sørg for at du har tenkt gjennom og planlagt intervjuet nøye. Hva er hensikten med det og hva er de viktigste spørsmålene du trenger svar på?

Forslag på opplegg

  1. Begynn intervjuet med en kort presentasjon av deg selv, bedriften og stillingen. Still åpne spørsmål for å få mer utfyllende svar.

  2. Forsøk å unngå å stille ja- og nei-spørsmål. Ikke stress under intervjuet og ikke vær redd for at det skal bli noen tause øyeblikk.

  3. Personen som intervjues behøver gjerne tid til å tenke gjennom svarene på spørsmålene som blir stilt.

  4. Den beste måten å forutsi fremtidig oppførsel er ved å forstå hvordan personen tidligere har handlet i lignende situasjoner. Derfor er et godt tips å be om konkrete eksempler. F. eks be kandidaten fortelle deg om en gang hun/han har opplevd en konflikt på jobben og spør etter eksempler på hvordan hun/han håndterte denne situasjonen.

  5. Når du har stilt de spørsmålene du vil stille – spør kandidaten om hun/han har noen spørsmål eller ønsker å legge til noe mer personen ikke føler de har fått frem i intervjuet.

  6. Takk så for intervjuet og for at kandidaten tok seg tid til å treffe deg/dere.

Feedback og veien fremover

Fortell kandidaten du har møtt at du kommer til å gi tilbakemelding til rekruttereren når du har gjennomført samtaler med alle kandidatene. Hvis det er mulig, kan du gjerne antyde når du ser for deg at rekrutteringsprosessen skal være ferdig og når det er mulig å gi kandidaten en tilbakemelding.

Kontakt oss
Del artikkelen