Rekruttere

3 tips til god ledelse

Hvordan være en god leder? Det er et vanskelig spørsmål, noe som bare gjør det enda mer relevant å prøve å besvare det. Ifølge Academic Works undersøkelse, Young Professional Attraction Index (YPAI), er lederen en av de viktigste faktorene ved valg av arbeidsgiver.

Last ned årets YPAI undersøkelse

Definisjonen av god ledelse er selvfølgelig subjektiv og som leder må du først og fremst gå ut i fra deg selv, din bedrift og dine medarbeidere. Ønsker du å bli en enda bedre leder, finnes det noen felles holdepunkter som du kan ta utgangspunkt i.

Ifølge Academic Work handler oppgaven som leder i bunn og grunn om å skape resultat gjennom andre. Det medfører et ansvar som dreier seg rundt det å motivere, engasjere og sørge for at alle medarbeidere har det de trenger for å kunne skape resultat.

1.Tilpass din ledelse

Husk at det er forskjell på hva som motiverer oss! En medarbeider motiveres kanskje av struktur, men en annen ønsker å møte nye utfordringer hver dag. Lær dine medarbeidere å kjenne og forsøk å forstå hva som motiverer dem til å arbeide - men også hva de gjør når de skal slappe av. Jo mer du vet, desto bedre kan du tilpasse din ledelsesmåte. Husk også at det tar tid å lære hverandre å kjenne og at tillit skaper kommunikasjon.

2.Engasjement!

Finn ut av på hvilken måte du som leder kan vise at du bryr deg om dine medarbeidere. Det skal fremgå at du virkelig er interessert i hvordan de har det, deres utvikling og at de har de rette forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb. Gjør det til en vane å stille åpne spørsmål relatert til din medarbeiders rolle: Hvordan har du det? Hva er det som går ekstra bra akkurat nå? Har du noen idéer om hvordan du kan utvikle vår bedrift? Vis at du ønsker å bidra til din medarbeiders utvikling, at man kan alltid kan henvende seg til deg og at du kommer til at gjøre det du kan for å hjelpe din medarbeider. Som leder er du som en ballvegg som gir tilbakespill og skal hjelpe din medarbeidere videre.

3.Gjør innovasjon og utvikling mulig

For å fremme et innovativt miljø må du som leder skape en følelse av tillit og trygghet. Dine medarbeidere må kunne føle at de kan si hva de mener, utfordre seg selv og tørre å gjøre feil. For å inspirere og motivere dine medarbeidere, er det derfor særlig viktig at du viser anerkjennelse og belønner dine medarbeidere – og at du er oppmerksomhet ved gode resultater og prestasjoner!

Kontakt oss
Del artikkelen