Rekruttere

Tro ikke at kulturen sitter i veggene - den sitter imellom

Alle bedrifter har en Business plan, men alt for få har en People plan, det vil si en plan som tydelig viser kompetansen som allerede eksisterer i organisasjonen, og hvilken kompetanse som er nødvendig å rekruttere for å nå fremtidige mål.

Svante Randlert, tidligere Business and People Advisor i Academic Work, innleder Leadership Day i Stockholm med å fortelle at fremtidens bedriftsutvikling ligger i medarbeidernes kompetanse. Svante arbeider daglig med å få Sveriges største arbeidsgivere til å forstå at det er mulig å oppnå et bedre resultat ved hjelp av flere engasjerte medarbeidere og har til nå forelest for over 100 ulike bedrifter og organisasjoner.

Still de ubehagelige spørsmålene

Å tro at virksomhetens engasjement sitter i veggene er helt feil - kulturen sitter imellom veggene, mener Svante. Og den skapes ved hjelp av ledere og medarbeidere hver eneste dag. Svante presiserer derfor viktigheten av å forstå sine medarbeidere og mener at dialog er helt avgjørende.

Begynn med å stille deg selv de litt ubehagelige spørsmålene, og vær alltid åpen for å gjøre en forandring. Vi må stille oss spørsmålet: Hva slags type mennesker vil vi ha hos oss? For vi må vite – og det er ingen god idé å vente, begynn allerede i morgen!

Virksomhetens ledelse har to ulike veier å gå. De aller fleste velger å fokusere på veien med struktur, risikominimering og kontroll. Vei nummer to er å fokusere på kultur, tillit og utvikling. Den sistnevnte kan oppleves som den mest kompliserte veien å gå, men det har vist seg at det også er den veien som mange av verdens ledende organisasjoner velger.

Vellykket ledelse gjennom engasjerte medarbeidere

Som leder er det din viktigste oppgave å genere resultater. Svante Randlert mener at resultatet er en direkte effekt av vellykket ledelse.

"Hvilke som er de beste firmaene i Europa, avgjøres ikke av hvor tilfreds deres kunder er. Den største forskjellen, i sammenligning med andre firmaer, er hvor engasjerte deres medarbeidere er»

En god ledelsesstil genererer engasjerte medarbeider, som i sin tur fører til lojale kunder, noe som igjen fører til gode resultater.

Løsningen til denne ligningen er selvsagt mellommenneskelig relasjon.

Virksomheter som har engasjerte medarbeider har større økonomisk vekst. Hvorfor? Fordi engasjerte medarbeidere skaper kundelojalitet.

Oppgaven til sjefen er engasjement

For å kunne forstå drivkraften bak engasjerte medarbeidere, må du som leder forstå forskjellen mellom engasjement og motivasjon.

Engasjement er personens følelsesmessige tilknytning til det arbeide som skal utføres. Motivasjon, på den andre siden, kommer innefra og kan være basert på forskjellige former for drivkraft.

Det er derfor ikke lederens oppgave å motivere- heller å engasjere gjennom å skape entusiasme.

Svante peker på to viktige ingredienser, som skaper engasjement, tydelighet og energi. For at medarbeiderne skal forstå hva de skal gjøre, må du som leder være tydelig og om du i tillegg overfører energi og entusiasme til medarbeiderne, kommer de også til å like å gjøre oppgaven. Resultatet blir engasjerte medarbeidere.

Svantes 10 tips som gjør deg til en bedre leder

Ha mot til å velge rett vei

Den veien de fleste velger - struktur, risikominimering og kontroll? Eller veien de mest vellykkete firmaene velger – kultur, tillit og utvikling?

Sørg for velsmurt maskineri

I den grad maskiner var industrialismens viktigste produksjonsmidler, så er menneskene det tilsvarende i dag. Før tok man ikke vare på arbeidskraften, men man smurte og pusset hver mutter i fabrikkene. På samme måten må vi olje og pusse våre ansatte – ta vare på dem – for å bli mer produktive.

Delta Q er det nye IQ og EQ

IQ og EQ har vi fokusert på alt for lenge. Delta Q måler en annen type form for intelligens – evnen til fleksibilitet og rask utvikling. Delta Q er kritisk for alle virksomheter, som ønsker å være i løpende utvikling og ha en bra endringskultur.

Husk de tre C-ene

Collaboration, Contribution, Cred eller SBK (samarbeid, bidrag, kred)

Autonomy now!

Få det beste ut av medarbeidernes talenter og evner - gi dem autonomi og frihet til å gjøre det de er gode på. Eller for å sitere Steve Jobs: «det er ulogisk å ansette smarte mennesker for å så la ledere fortelle dem hva de skal gjøre».

Bli forstått gjennom å forstå

Mange ledere blir misforstått av sine medarbeidere, ofte på grunn av manglende tydelighet. For å redusere risikoen for misforståelser må du som leder forstå dine medarbeidere.

Opplevelse & oppfatning

Dagens merkevare er ikke kun en velkjent logo. Dagens merkevare er basert på hva andre mennesker sier og mener. Hjelper dine medarbeidere til med å styrke din virksomhets posisjon?

Omvendt mentorskap

Hvorfor ikke snu på den klassiske mentor-rollen? La young professionals i virksomheten være veiledere for de mer erfarne ansatte. Det gir nye perspektiver.

Review & preview

Å ikke ta vare på erfaringene dere gjør – både de vellykkete og de mislykkete – er som å kjøre rally ved hjelp av bakspeilet. Skal vi komme oss videre og kunne forutse morgendagens utfordringer, er det fundamentalt med feedback- det er da ikke nok med å bare se på lønnsomhet og resultater.

Våg å prøve noe nytt for å få nye resultater

Du kommer ikke til å få til de beste resultatene, hvis du gjør samme sak på samme måten hele tiden. Ha mot nok til å teste noe nytt for å frembringe nye resultater.

Del artikkelen