HVORFOR ER DET VIKTIG MED YOUNG PROFESSIONALS I ØKONOMI BRANSJEN

Rekruttere personell

Det er ikke til å komme utenom at vi stadig ser en økende trend i at flere bransjer blir digitalisert, og økonomibransjen er ingen unntak. Vi tok en prat med en av våre kunder, Magnus Reintz i Vitari, og Richard Ljunggren som er vår Teamleder for forretningsområdet økonomi, for å høre deres tanker om fremtiden til økonomibransjen og viktigheten av å satse på Young Professionals.

Bild

Magnus Reintz, ‎Rådgiver og Teamleder i Vitari AS
Magnus jobber i Vitari AS, som tilbyr rådgivning og programvare innen regnskap, logistikk, HR og CRM. Magnus mener at den tradisjonelle økonomimedarbeideren får en helt annen rolle fremover, og at unge økonomer ser helt annerledes på faget, oppgavene og bransjen

Hvordan ser du på utviklingen av økonomibransjen hva gjelder digitalisering?

I Norge har lønnsveksten gått forbi effektivitetsveksten. Med fallende (olje)inntekter er landet avhengig av høyere effektivitet. Vi må rett og slett få mer arbeid ut av hver time vi er på jobb hvis vi skal opprettholde levestandarden og velferdsgodene vi er blitt vant til. Digitalisering av repeterende arbeidsoppgaver er et enkelt og kostnadseffektivt tiltak. Det er ingen grunn til at mennesker skal lese et stykke papir og taste informasjon inn i et system når systemet kan gjøre dette selv. Håndtering av inn- og utgående fakturaer er et godt eksempel på oppgaver som systemene kan ta seg av på egenhånd.

Hva mener du er viktig for bedrifter å tenke på fremover i denne forbindelse?

Den tradisjonelle økonomimedarbeideren får en helt annen rolle fremover. I stedet for å taste blir oppgaven å kontrollere, håndtere avvik og analysere trender.

Hvorfor bør bransjen satse på Young Professionals?

Unge økonomer ser helt annerledes på faget, oppgavene og bransjen. De ser på IT-systemer som en ressurs mer enn en trussel. De ønsker å gjøre bedrifter mer effektive fremfor å forenkle tasting. Vi trenger ikke å forklare våre Young Professionals at det er slik de må tenke – de vet det.

Richard Ljunggren, Team Manager og Senior Consultant Manager i Academic Work
Richard har jobbet med rekruttering i Academic Work siden 2012, og er teamleder for forretningsområdet økonomi hos Academic Work. I følge ham får bedrifter som ansetter Young Professionals innen økonomi medarbeidere som umotivert identifiserer flaksehalsene og tar initiativ til forbedringer for å effektivisere bedriften.

Hva har du inntrykk av at Young Professionals innenfor økonomi ser etter hos en arbeidsgiver?

Young Professionals innen økonomi er ofte ambisiøse kandidater på jakt etter studierelevant erfaring. Det går igjen et stort ønske om å lære og få så mye praktisk erfaring som mulig blant både studenter og nyutdannede, noe vi også ser i vår YPAI-undersøkelse, som viser at utviklingsmuligheter og utfordrende arbeidsoppgaver er noe av det som er viktig for kandidatene som søker jobb innen økonomi. Samtidig kan det en arbeidsgiver anser som enklere arbeidsoppgaver være verdifull erfaring for en nyutdannet eller studerende økonom, så man skal ikke undervurdere engasjementet som kommer av å få en fot innenfor bransjen.

Hva har tilbakemeldinger vært fra kunder som har ansatt Young Professionals innenfor økonomi?

En fellesnevner i tilbakemeldinger fra kunder som har ansatt Young Professionals er at de har fått stabile og effektive ressurser som raskt setter seg inn i systemer og prosesser og enkelt forstår helhetsbildet. Ikke minst har de fått medarbeidere som umotivert identifiserer flaskehalsene og tar initiativ til forbedringer for å effektivisere bedriften - hvor gjerne IT-systemer kommer inn.

Har du merket noen endring i hva kundene etterspør når de skal ansette Young Professionals nå i forhold til for noen år siden?

De personlige egenskapene som etterspørres i dag er mer rettet mot at den ansatte skal være en serviceressurs enn tidligere. Det er tydelig at arbeidsgiverne som er flinke på å identifisere hva som er viktig for at den nye ansatte skal lykkes og bidra til effektivisering, har sett at økonomi har en litt annen rolle i bedriften enn tidligere. IT-forståelse blir således stadig viktigere som en følge av at økonomi og IT går stadig mer hånd i hånd, noe som passer svært godt for denne målgruppen med tanke på deres naturlige forhold til den digitale verden. Vi ser dessuten at den spesifikke systemkunnskapen som ofte ble etterspurt tidligere har blitt unødvendig i møte med Young Professionals, ettersom det å sette seg inn i nye systemer for dem er nærmest dagligdags.

Bli kontaktet

Tips en venn