Hvordan bygge kunderelasjoner

I karrieren

Christian Borgen er en av våre Account Managere, her deler han sine tanker rundt det å bygge kunderelasjoner. I rollen til en Account Manager er det avgjørende å forstå drivkraften bak hvorfor vi mennesker ender opp med å kjøpe, og hvor stor andel av avgjørelser vi tar som er tilknyttet følelser. Å få tillit hos en kundekontakt, en potensiell bestiller, innebærer å utvikle sterke relasjoner basert på dette.

Bild

Med all sannsynlighet vil det bli mer fremtredende fremover, da B2B modellen vi i dag kjenner til vil være erstattet med begrepet P2P – People To People – og hvor nøkkelen ligger i kombinasjonen gode kunderelasjoner og å selge med nytte. Kort oppsummert – mennesker kjøper av mennesker. I dette avsnittet ønsker jeg å dele 5 tips jeg anser som nyttige for å skape og videreutvikle sterke kunderelasjoner.

# 1 Du har to ører og en munn – Søk forståelse for kundens nåværende situasjon og kartlegg deres fremtidsplaner. Dette gjøres gjennom å stille gode spørsmål, men først og fremst ved å være fokusert på å lytte.

# 2 Tør å være deg selv og del hvem du er – Hvis du ønsker at en kunde skal åpne seg opp om sine utfordringer og mål er det viktig å ta føringen dersom du forventer at kunden skal gjøre det samme overfor deg.

# 3 Alltid søk å tilføre noe nytt i oppfølgingsmøter. Et gjenbesøk hos kunde trenger ikke basere seg på et behov du er kommet for å løse. Er det noe vi kan bidra med som er relevant og som ikke har vært tatt opp tidligere?

# 4 Utfordre egen komfortsone – By kunden på en lunsj. Send en mail/tekstmelding når du leser om en endring/utvikling o.l. hos kunden for å vise at du er interessert.

#5 Utvikle relasjonen - Inviter kunden på noe som dere har som felles interessegrunnlag. Om dere begge liker tennis, ta initiativ og spør om kunden kan ha interesse av å spille tennis sammen.                                                                        

 Vi ser nå etter nye Account Mangere, les mer om stillingen her

Tips en venn