INGEN ARBEIDSERFARING? 3 TIPS TIL Å FÅ DRØMMEJOBBEN

Søke jobb

Du vil sikkert være enig i at det finnes et vell av tips og råd om den beste måten å søke på en jobb – du må matche annonsen, gi eksempler på relevant utdanning, erfaring og personlige egenskaper. Men hvilke tips og råd finnes det for de som ikke har jobberfaring? Dersom du av ulike grunner ikke har hatt muligheten til å jobbe ved siden av skolen? Eller hvis du har erfaring fra annet arbeid, men ikke fra det annonsen etterspør? Hva som menes med ordet erfaring kan variere fra annonse til annonse og har ulik betydning.

Bild

Som junior i IKT og systemutvikling for eksempel, stiller din interesse ofte like sterkt som erfaring - noen ganger er personlig engasjement og interesse viktigere enn at du har vært ansatt og fått lønn for programmeringsarbeid. Har du programmert i din fritid tyder det ikke bare på kunnskap, men fremfor alt på brennende engasjement og da kan din personlige interesse for faget være svært interessant for de som søker etter systemutviklere. Innenfor økonomi og administrasjon er det bra om du kan vise til en deltidsjobb eller sommerjobb. Har du en form for jobberfaring som viser at du kan ta ansvar eller annen erfaring fra arbeidslivet, er det også en fordel som er interessant for arbeidsgiveren.

Imponer under intervjuet ved å vise interesse for det aktuelle økonomiske fagområdet, for stillingen du har søkt på og for bedriften – det kan veie opp for mangelen på den "rette" jobberfaringen. Har du for eksempel hatt verv i et borettslagsstyre, vært engasjert i studentforeningen eller hatt et verv som økonomiansvarlig i en organisasjon på fritiden, så fortell om det i intervjuet!

HVIS JEG VIRKELIG IKKE HAR NOEN JOBBERFARING? HVA KAN JEG GJØRE?

Hvis du ikke har hatt muligheten til å opparbeide yrkeserfaring under eller etter skolen, er det et tips å finne frem jobberfaring fra dine personlige interesser eller fra din fritid. Kanskje har du for eksempel eid en hest? Å eie en hest er per definisjon et stort ansvar som krever kunnskap om økonomi knyttet til stall- og hesteforkostnader og du er sannsynligvis ekstremt flink til å planlegge og organisere tiden din for å kunne tilbringe noe av dagen med hesten. Eller kanskje du har gjort noe annet som har opptatt en stor del av livet ditt - danset, engasjert deg i motorsport eller hjulpet mye til hjemme? Alle disse erfaringene kan tas med i en søknad hvis der er vinklet på rett måte - vis det fokuset du vært nødt til å ha, ditt engasjement og organisasjonstalent. Nøkkelen til din jobbsøknad er å fremheve alt du har av relevant erfaring selv om det ikke er yrkeserfaring. Hjelp den personen som skal lese din CV til å forstå hvilke deler av din erfaring som viser ferdigheter, kompetanse og de personlige egenskapene som kreves for den jobben du søker på. Sørg også for å lese gjennom annonsen nøye - hva står det egentlig i den? Stilles det krav til relevant jobberfaring eller legges det mer vekt på personlig egnethet? Fokuser da heller på dine personlige egenskaper og gi gode eksempler på det!

OPPSUMMERT GIR DETTE 3 VIKTIGE TIPS:

  1. Ta utgangspunkt i de personlige egenskapene som kreves ifølge stillingsannonsen og fortell om situasjoner i ditt liv, hvor du har vist at du har nettopp disse egenskapene

  2. Gå igjennom dine erfaringer og fremhev blant annet frivillig engasjement og verv i ideelle organisasjoner. Hjelp arbeidsgiveren til å forstå hvordan dette viser akkurat den kompetansen og erfaringen de leter etter.

  3. Hva er dine hobbyer og annet du gjør i fritiden? Er det noe du kan fortelle rundt dette, som viser hvordan akkurat du kan passe inn i den stillingen du søker på ? Tenk hele tiden på at du skal hjelpe den personen som leser din søknad til å se hvordan dette kan være relevant.                                                                                                            

    Til sist: Noen jobber krever alltid yrkeserfaring og tidligere arbeidsrelatert erfaring. Da spiller andre praktiske erfaringer en mindre rolle. Sikt deg da heller inn på juniorstillinger og opparbeid deg mer erfaring for senere å kunne ta det neste steget fremover i din karriere!

Tips en venn