INTRODUKSJONEN, SÅ VIKTIG ER DEN!

Rekruttere personell

Under den første tiden i en ny jobb er det mye å lære, mye informasjon å ta inn og mange nye ansikter man skal bli kjent med. Det er en spennende og lærerik periode for medarbeidere, men også en periode hvor forvirringen kan være stor. Din nye kollega har mange spørsmål. Hvorfor skal jeg gjøre denne oppgaven? Hva er mine mål og hvordan bidrar det i helheten? Og hvem kan jeg spørre om hva? Fra de store spørsmålene til banale spørsmål om flexitid og kantine.

Bild

En strukturert introduksjon under den første tiden i en ny jobb er til enorm hjelp for både sjefen og medarbeideren. Et introduksjonsprogram er til for at medarbeideren skal forstå sine oppgaver, sin rolle i bedriften og lære sine kollegaer å kjenne. Det er noe alle, både heltidsansatte og deltidsansatte bør få. Når de begynner i sin nye jobb og når de bytter rolle internt i bedriften.

En god introduksjon fører til trygghet, resultater og en følelse av mestring for din nye kollega raskere.

 

HVEM SKAL HA ANSVAR FOR INTRODUKSJONEN?

Nærmeste sjef eller arbeidsleder bør være ansvarlig for, i det minste involvert i, sine medarbeideres introduksjon til jobben og bedriften. HR kan ofte bistå med god støtte når det gjelder å ta fram ett passende introduksjonsprogram eller få hjelp av kollegaer til å gjennomføre deler av introduksjonen. Et vel gjennomført introduksjonsprogram gjør at medarbeideren raskt kan begynne å prestere bra i sin nye rolle ettersom han eller hun vet hva som forventes. Dessuten innebærer introduksjonen at de nyansatte får masse god energi fra nye kolleger som de lærer å kjenne!

TIPS TIL DEG SOM REKRUTTERINGSANSVARLIG LEDER ELLER AVDELINGSSJEF

Sett av tid og ressurser til planlegging og gjennomføring.

• Gi din medarbeider en planlagt og strukturert introduksjon. Det bevirker at den nyansatte raskere kommer inn i jobben.

• Vær nøye med at alle praktiske detaljer er på plass før din nye medarbeider begynner. Det gjør at han eller hun føler seg velkommen og tatt vare på allerede fra dag én.

• Planlegg en form for sosial teamaktivitet allerede den første uken (lunsj, middag eller annet), det gjør at medarbeideren raskt kommer inn i det sosiale fellesskapet og blir en del av gjengen.

• La medarbeideren SELV ta ansvar for deler av introduksjonen, som å booke inn møter med nøkkelpersonene du har valgt ut, oppsøke og finne viktig informasjon. Dette gagner læringen, men fremfor alt resulterer det i en ansvarlig, selvstendig og uredd medarbeider.

• Spre introduksjonen over tid. Gå igjennom temaet – la personen forstå – og la siden personen forsøke selv. Alt behøver ikke presenteres på en gang. Personen kan komme i gang og begynne å jobbe allerede en av de første dagene, men sørg for at den nyansatte har ett møte med en viktig person etter en måned eller to.

BASIS I ETT INTRODUKTIONSPROGRAM

• Gjennomgang av medarbeiderens rollebeskrivelse, ansvar og mål.

• En omvisning i lokalene og presentasjon av kollegaene.

• Gjennomgang av bedriftens historie og deres bedriftskultur og verdier

• En beskrivelse av organisasjonen i sin helhet, strategier og målsettinger og hvordan medarbeiderens rolle og mål passer in i og bidrar til de overordnete målene.

• Møter med de som kommer til å være nøkkelpersoner for den nyansatte – de personene som den nyansatte kommer til å ha et nært samarbeide med eller være avhengig av for å kunne klare sine arbeidsoppgaver.

• Sikkerhetsgjennomgang med sikkerhetsansvarlig på kontoret/avdelingen – dette er et lovpålagt krav.

Kontakt oss

Ved å fylle ut dette skjemaet og oppgi dine persondata samtykker du i å la oss håndtere dine personopplysninger. Du samtykker også i å tillate oss å kommunisere med deg via målrettede e-poster og invitasjoner. For mer informasjon vedrørende vår behandling av data, vennligst se vår personvernerklæring.

Tips en venn