Jobbsøker

Hva svarer du på spørsmål om lønnsforventninger?

Noen ganger dukker spørsmålet opp tidlig i rekrutteringsprosessen, andre ganger blir det ikke nevnt før helt til sist. Uansett, kan du trygt regne med at du vil få spørsmålet; hva er din forventning til lønn? Da er det en god følelse å vite at du i god tid har tenkt over hva du ønsker i lønn, og har forberedt deg på hva du vil svare når spørsmålet blir stilt.

Intervjueren spør om mine lønnskrav – hva skal jeg svare?

Først og fremst, vær forberedt på at lønnsspørsmålet kan bli nevnt allerede i den første telefonsamtalen du får fra intervjueren, hensikten med samtalen er å avklare at dere er noenlunde samstemte før du blir bedt om å møte til intervju.

Det er en fordel å være så ærlig og åpen som mulig om hva du tjener i nåværende jobb og hva ditt lønnsnivå har vært på dine tidligere arbeidsplasser. Tenk over hva som kan være et passende lønnsnivå for den stillingen du søker på. Sett ikke et spesifikt tall, men bestem deg heller for et minimums- og maksimumskrav. Er det viktig for deg at jobben gir deg karrieremuligheter, så nevn dette på et tidlig tidspunkt i samtalen. Forklar at du er villig til å diskutere lønnen såfremt du gis en mulighet til lønnsøkning i takt med din personlige og karrieremessige utvikling i firmaet.

Smarte argumenter

Under en lønnsdiskusjon får du anledning til å presentere hvordan du har bidratt i din jobb til fordel for virksomheten og hvorfor du er viktig. Kom med konkrete eksempler på hvordan du har utviklet deg personlig, dyktiggjort deg, fortell hvordan dine oppgaver har forandret seg slik at du nå har nye og flere ansvarsområder, eller fortell om et prosjekt hvor du kan vise til svært gode resultater. Har du fått mye positiv feedback internt kan det være en fordel å formidle dette til din sjef. Vær stolt over din innsats og fremhev dem i samtalen, det viser at du har tro på deg selv. Fortell om hva du tenker fremover og om din personlige utvikling i stillingen og i virksomheten.

Hvor ofte skal man ha en lønnssamtale?

Ofte ligger det en medarbeidersamtale til grunn for en lønnssamtale og den utføres gjerne i tilknytning til lønnsforhandlinger som skal gjennomføres, ofte en gang pr. år Men hvordan samtalen foregår og til hvilket tidspunkt samtalen og lønnsforhandlinger skjer, varierer fra firma til firma. Be gjerne din sjef fortelle deg hvordan rutinene er når det gjelder akkurat deg.

Opprett jobbvarsel og registrer CV-en din!

Hos oss kan du opprette jobbvarsel for å motta nye stillinger som matcher dine preferanser, det gjør det enkelt å sile ut stillingene du er på jakt etter. Du kan også registrere CV-en din i vårt system som vil gjøre det lettere for våre rekrutterere å finne din profil.

Del artikkelen