Hva skal jeg svare på spørsmålet : «Fortell om deg selv»?

Søke jobb

"OK, fortell litt om deg selv". Det spørsmålet har mange av oss hørt flere enn en gang i forbindelse med jobbintervjuer. Men selv om det er et av intervjuerens favorittspørsmål, blir mange usikre på hva de skal svare. Det finnes jo så mange måter å begynne på. Skal du vise hvordan du er som person, fortelle om dine fritidsinteresser eller begynne å grave frem prestasjoner fra dine tidligere jobber?

Bild

Relater det du sier til den stillingen du blir intervjuet til

Fokuser på det du tror kan være relevant for intervjueren, det vil si noe som er mulig å relatere til den jobben du blir intervjuet til. Forsøk å summere opp dine tidligere erfaringer og fortell om dem på en måte som både er kortfattet og som vekker interesse. Fremhev også dine sterke sider som person, underbygg gjerne med et par konkrete eksempler.

- Maria Rebensdorff, Head of Talent Acquisition

Din tolkning av spørsmålet er en del av svaret

Bare det å høre hvordan kandidater tolker dette spørsmålet, kan gi et godt bilde av selve personen. Noen begynner å snakke om sine fritidsinteresser, andre forteller om sin oppvekst og sin familie. Jeg synes det er viktigst å fremheve personlige egenskaper som kan knyttes til den jobben man blir intervjuet til. Selvfølgelig kan du tilføye noe som ikke er jobbrelatert, så lenge det fremhever positive sider ved deg selv.

– Johan Lindhe, Consultant Manager

Tenk på hvilket bilde av deg selv du vil formidle

Jeg synes det er viktig, at du allerede før jobbintervjuet tenker igjennom hva slags bilde av deg selv du ønsker å formidle. Da unngår du å virke ubestemt og svevende i din tankegang. Det du velger å fortelle, skal være relevant for jobben eller for intervjueren, slik at denne raskt kan danne seg et bilde av deg som person. Et tips er å fremheve noen enkelte karaktertrekk, og så fortelle hvordan disse er karakteristiske for deg. Det kan også være en fordel å fortelle en kort historie, hvor du viser at du har et spesifikt karaktertrekk som er etterspurt i den aktuelle jobben du søker på.

- Sarah Söder, Consultant Manager

Ifølge Maria, Johan og Sarah finnes det altså ingen riktige eller feil svar på dette spørsmålet. I stedet gir spørsmålet deg muligheten til å fremheve det du selv synes er viktig. Glem ikke at ditt svar skal være kort og relevant for jobben, i tillegg til at det skal fortelle noe om hvorfor akkurat du er rett person til denne jobben. Lykke til!

Tips en venn