I karrieren

Fordeler med å jobbe agilt

Verden står overfor store endringer, hvor fleksibilitet og tilpasningsdyktighet er nøkkelen til suksess. En agil arbeidsmetodikk gjør at virksomheter, og deg som arbeidstaker, raskt kan tilpasse seg endringer og håndtere uforutsette situasjoner på best mulig måte.

En agil arbeidsmetodikk handler om å samle mennesker, prosesser, forbindelser og teknologi, tid og sted sammen for å finne mest hensiktsmessige og effektive måter å utføre oppgaver på. Det handler om å jobbe innenfor gitte rammer (for arbeidsoppgavene), men uten grenser (for hvordan oppnå resultatet).


Den ‘tradisjonelle’ måten å jobbe på utfordres av denne arbeidsmetodikken. Å jobbe agilt bringer med seg en rekke fordeler som kan bidra til stor suksess i din karriere i en verden som endres kontinuerlig.

Å være tilpasningsdyktig gjør at du alltid er beredt

Endring er uungåelig, og hvordan du reagerer på ufortutsette situasjoner er avgjørende for å lykkes med arbeidet.

Eksempel: Bedriften du jobber i gjør budsjettkutt, som innebærer at det prosjektet du jobber med har mindre penger til rådighet. Plutselige eksterne endringer gjør at du nå jobber hjemmefra, og prosjektets omfang og tidsramme justeres. Alle disse endringene innebærer at man raskt må tilpasse seg den rådende situasjonen, men betyr ikke nødvendigvis at alt må planlegges fra start. Har man en agil arbeidsfilosofi, har du muligheten til å ta to steg tilbake, få et overblikk og planlegge videre håndtering av situasjonen.

Er du en av mange som har hjemmekontor?

Les mer om hvordan du kan jobbe effektivt hjemmefra!

Du er nok mer agil enn du tror!

Det finnes ingen fasit på hvordan en jobber mest mulig agilt. Med stor sannsynlighet har du allerede en agil tilnærming i de daglige arbeidsoppgavene du gjør. Er fokus rettet mot resultat i stedet for tid brukt? Jobber du med kreative løsninger for bestemte utfordringer? Det handler om tilpasningsdyktighet. Jo mer du praktiserer denne type arbeidstilnærming, jo enklere blir det å følge endringstakten på markedet, spesielt i uforutsette situasjoner.

Å planlegge dagen godt bidrar til effektivt arbeid. Det er viktig å planlegge hvilke arbeidsoppgaver man ønsker å fullføre i stedet for hvor mye tid du skal bruke på hver oppgave. Ikke forhold deg til at arbeidsoppgave x skal gjennomføres mellom 09.00-10.30, fokuser heller på å fullføre arbeidsoppgave x, og ta en lunsjpause når oppgaven er fullført. Dette tillater deg å være effektiv ved å sette konkrete mål basert på produktivitet.

Å jobbe iterativt – ikke bare en tilnærming for programmerere

Iterasjon er en prosess mye brukt av programutviklere når større prosjekter blir brutt ned til mindre enheter. De mindre enhetene testes kontinuerlig, og bygges opp til et ferdig produkt. Prosessen var opprinnelig tilpasset for å gi utviklere optimal fleksibilitet i uforutsette endringer før de blir et reelt problem.

Dette er en veldig forenklet beskrivelse av konseptet, men gir samtidig et innblikk i hvordan den iterative tilnærmingen kan hjelpe oss å håndtere større prosjekter. Det handler om å bryte ned større prosjekter i mindre faser, tilpasse og teste alle faser, før en angriper neste fase. Hver fase baserer seg på analyser av den forrige fasen. Det er viktig å forholde seg til status etter hver fase og de som står for tur med hensyn til tidsramme og budsjett. Hver fase lar deg gjenta analyse av situasjonen som helhet, og tillater tilpasninger deretter. Dette gjør deg mer agil og fleksibel gjennom hele prosessen.

Fra de større prosjektene til de mer hverdagslige arbeidsoppgavene, vil evnen til å jobbe agilt ikke bare gjøre arbeidshverdagen mer effektiv, men også gi fordeler innad i teamet og virksomheten i sin helhet. Når du er forberedt på det uforutsette, og klar for å følge endringstakten kan ingenting vippe deg av pinnen.

Så, hvorfor jobbe agilt?

Om det gjelder store eller små prosjekter vil det å jobbe agilt gjøre arbeidshverdagen mer effektiv. Å være tilpasningsdyktig i en verden med en enrom endringstakt gir fordeler for hele virksomheten. Er man forberedt på å tilpasse seg raske endringer, er det lite som kan stoppe deg.

Del artikkelen