I karrieren

Hvordan besvare og presentere et case i en jobbsøkerprosess?

Har du kommet til siste fase av rekrutteringen, har du gjort mye riktig, gratulerer! I den siste delen av rekrutteringsprosessen vil du ofte bli bedt om å løse et case for så å presentere det foran intervjuerne. Et case er gjerne en oppgave med en problemstilling som er relevant i forhold til den jobben du har søkt på. Dette kan for mange virke skremmende. Hvordan skal du gå frem og hva bør du tenkte på?

Det som er viktig å huske på, er at bedriften ikke nødvendigvis er ute etter et riktig svar, men ønsker å forstå hvordan du går frem for å løse utfordringen og se hvordan du kommuniserer med andre. Er du kreativ og strukturert? Se på dette som en gylden mulighet til å vise frem dine unike egenskaper.

Vår Talent Acquisition Manager Thea jobber til daglig med intern rekruttering i Academic Work. Under kan du lese hennes best tips til hvordan man bør gå frem for å løse og presentere et case.


Hvordan bør du gå frem for å løse et case?

1. Først av alt, sett deg ned og bruk god tid på å lese instruksjonene nøye igjennom. På den måten sikrer du deg at du har forstått oppgaven før du setter i gang.

2. Gjør research, foreta evt. avgrensninger for problemstillingen og ta forutsetninger. Dette viser at du er løsningsfokusert og at du klarer å sortere all informasjon du har fått og strukturere den.

3. Vær kreativ, det er din mulighet til å skille deg ut fra mengden. Ikke vær redd for å tenke utenfor boksen.

4. Forbered noen gjennomtenkte spørsmål. Er det noe du kan utfordre på, som du ser kan gjøres på en mer effektiv eller ny måte for å skape resultater? På denne måten fremstår du som genuint interessert i den aktuelle stillingen.

5. Til slutt bør du gå gjennom oppgaven og dobbeltsjekke at du faktisk har svart på spørsmålene/problemstillingen. Du må ha kommet frem til en konklusjon og kunne begrunne den.

6. Den beste forberedelsen får du ved å øve deg på å presentere caset og formulere din tankeprosess muntlig. Huk tak i en venn og gjennomfør presentasjonen for ham/henne.

En av to deler er overstått, wohoo! Nå gjenstår bare presentasjonen av caset. Har du gjort en god jobb under case besvarelsen, kommer presentasjonen med stor sannsynlighet til å gå bra! Under følger 5 tips det allikevel kan være viktig å tenke på når det gjelder presentasjonen.


5 tips til å naile presentasjonen under caseintervjuet

1. Sett deg godt inn i det du skal presentere, så du kan snakke fritt. Jo mer forberedt du er, jo tryggere vil du føle deg under presentasjonen.

2. Lag en tydelig agenda. På den måten får dine tilhørere de rette forventninger og du viser at du er strukturert og har oversikt.

3. Sett av tid til eventuelle spørsmål mot slutten av presentasjonen. På den måten vet tilhørerne at de får mulighet til å stille spørsmål senere og vil ikke avbryte deg unødig underveis.

4. Bruk stikkord/korte setninger i PowerPoint/annet presentasjonsprogram og snakk heller mer rundt punktene. Da sitter ikke tilhørerne og leser teksten på skjermen, men lytter heller til deg. Stikkord vil også hjelpe deg til å snakke fritt om innholdet og ikke lese opp fra et «manus».

5. Bruk kroppsspråk og vis entusiasme for det du presenterer. Prat tydelig og vis energi!

Vi håper at du nå har fått noen gode tips som du kan ta med deg videre. Lykke til!

Del artikkelen