I karrieren

Omvendt mentorering, og hvorfor du bør omfavne det

Fra de gamle grekerne til moderne forretningsmoguler – mentorer har tradisjonelt vært personer med senioritet som hjelper sine mindre erfarne motparter til rette, men i den moderne verden blir disse gammeldagse hierarkiene imidlertid snudd på hodet. Stadig flere bedrifter innser at det er en fordel å la young professionals mentorere mer erfarne kolleger og at dette er en mulighet som bør gripes med begge hender.

Selv om kunnskap man har tilegnet seg over tid fremdeles har en uvurderlig verdi, er det nå anerkjent at young professionals har et vell av kompetanse og innsikter som den den eldre garde kan lære av – og en ekstra fordel er det dynamiske, organiske mangfoldet som vokser frem ved å la folk bli sett og hørt og verdsatt for sine synspunkter i stedet for å ensidig legge vekt på erfaring.

Kanskje ikke overraskende er dette en idé som allerede har fått fotfeste i USA, med tidligere administrerende direktør i General Electric, Jack Welch, som regnes som en av pionerene som tok til seg ideen i 1999. Som en del av et pilotprosjekt satte han 500 av sine toppledere og juniorledere sammen i håp om at den yngre generasjonen ville utvide horisonten til sine eldre motparter når det gjelder de nyeste teknologiene og verktøyene, og samtidig gi dem innsikt i hvordan yngre generasjoner tenker. Det ble raskt en stor suksess, og Welch beskrev det som at «de yngste og smarteste lærte opp de eldste».

Det høres flott ut fra et bedriftsperspektiv, men for mange young professionals i starten av sin karriere, kan det å bli spurt om sin mening oppleves som et tveegget sverd. Du kan selvsagt komme opp med et genialt svar som får avgjørende betydning for selskapets suksess – eller du kan bli stående og se ned i bakken, mens du desperat prøver å komme på noe smart å si som vil få deg ut av søkelyset så raskt som mulig.

Budskapet fra de som allerede er med i slike programmer er å ta det helt med ro.

Hvis du blir bedt om å delta i omvendt mentoring, vil øverste leder sannsynligvis ikke komme til deg for å søke strategiske råd om firmaets femårsplan. Det er mer trolig at de ser etter noen som kan veilede dem gjennom den digitale sfæren, for å hjelpe dem med å forstå din generasjons perspektiv og for å utfordre noen av ideene de har om verden rundt dem.

Som omvendt mentor, blir du deres øyne og ører, en sparringpartner de kan lufte meningene sine overfor, og en testarena for ideer. Du kan introdusere dem for nye verktøy og prosesser som ikke eksisterte da de ble uteksaminert fra høyskolen og begynte å gjøre seg gjeldende i næringslivet. Kanskje viktigst av alt, du kan forklare dem hva som vil hjelpe dem med å attrahere og beholde dyktige medarbeidere som deg.

Det er også verdt å huske at personen du veileder også har mye å tape – de setter sin lit til deg og gir deg muligheten til å kritisere mange aspekter ved lederstilen deres, noe som jevner ut maktbalansen mellom dere.

Forbi er tiden da lederne satt øverst i hierarkiet og styrte med jernhånd og alle gikk rundt og prøvde å unngå sjefen. Jo nærmere du er de over deg og jo dypere relasjoner du har til dem, desto større sjanse har du for at karrieren din vil utvikle seg raskt.

Så, i stedet for å gjemme deg bak en søyle eller en kollega når temaet omvendt mentoring dukker opp, kan du se på det som en mulighet. Om ikke annet, vil du lære mye av en toppleder som du ellers kanskje ikke får sjansen til å tilbringe mye tid med.

Og, i beste fall vil du kunne veilede ham eller henne til å prestere bedre i sin rolle, og det er noe som til syvende og sist vil gagne hele selskapet – og din karriere.

Del artikkelen