KUNSTEN Å KOMBINERE JOBB OG STUDIER

Søke jobb

Studiestart! Det medfører vanligvis mange nye ting - ny livsstil, nye mennesker, ny kunnskap.… ny jobb? Og alt dette skjer samtidig! Du vil gjerne rekke å lande og danne deg en mening om hvordan ditt nye liv kommer til å bli, samtidig som du spekulerer på om du kanskje skal begynne å søke på jobber allerede nå - du vil jo gjerne ha en inntekt og ikke minst arbeidserfaring. Her er noen gode råd til deg som ønsker å kombinere jobb og studier.

Bild

SPØR EN ANDREÅRS STUDENT OM RÅD

Muligheten til å komplettere dine teoretiske kunnskaper med praktiske kunnskaper, er en av mange fordeler ved å ha en jobb ved siden av studiene. Hvis du studerer økonomi og for eksempel lærer om årsregnskap, så kan din jobb som regnskapsassistent, hvor du i praksis må føre beløp til debet og kredit, få deg til å forstå bokføring mye raskere.

Men selv om en deltidsjobb har mange fordeler, bør du ikke ta deg vann over hodet - ikke ta en jobb før du vet om får tid til å det. Finn ut av dette først! Begynn med å spørre noen som har valgt det samme studiet, kanskje en fadder eller en andreårsstudent. Hvordan tenkte/tenker de med hensyn til deltidsjobb? Naturligvis kan alle ha ulike prioriteringer, men det kan være en bra og troverdig pekepinne for deg når du skal ta valget.

DET FINNES ET ARBEID FOR ALLE

Omfanget av student- og deltidsjobber varierer selvsagt, noen arbeidsgivere ønsker at du arbeider 5 timer pr. uke, andre stiller krav på 20-25 timer. Uansett - felles for student- og ekstrajobb er at de pleier å være fleksible. Arbeidsgiverne vet at studiet er din primære arbeidsoppgave, og de bør være ivrige etter å finne et nivå som er passende for deg.

Hvis du finner en jobb som du synes er interessant, men er bekymret for å ikke kunne leve opp til kravene, for eksempel i eksamensperioder, så ta det opp med arbeidsgiveren eller rekruttereren. Sørg for å ha åpen dialog under ansettelsesprosessen, men også på arbeidsplassen. Både du og din arbeidsgiver har fordel av at du helt fra starten er tydelig på hva du kan bidra med. På den måten gir du din arbeidsgiver en mulighet til å sette inn en ekstra ressurs, i stedet for å stille større krav til deg enn det du har akseptert.

EN FORDEL NÅR DU SKAL VELGE STUDIERETNING

Noen utdannelser tilbyr mulighet til å velge studieretning. Studieretningsvalget tas på ulike tidspunkt under utdannelsen, men det kan være en fordel at du har hatt anledning til å ha jobbet først og kjent litt på om denne retningen er det rette valget for deg eller ikke.

En annen stor fordel med en deltidsjobb er at du øker din mulighet for å få en jobb i sommerferien. Når du har arbeidet ekstra hos arbeidsgiveren, er du allerede kjent med arbeidsoppgavene, prosessene og rutinene og du kunnskap om virksomheten. Det er derfor stor sannsynlighet for at arbeidsgiveren vil tilby deg jobb i sommerferien, hvis han/hun søker etter bemanning for sommeren. 

TIPS FOR deg som vil jobbe ved siden av studiene

1. En deltidsjobb gjør det mulig å spe på studielånet, men det er viktig at du undersøker med Lånekassen hvor mye du har lov å tjene før det påvirker dine rettigheter til studielån/stipend 

2. Finnes det en mulighet for at du kan få en mentor på din arbeidsplass? Det kan være både lærerikt og en lettelse å ha en diskusjonspartner når det gjelder å løse krevende oppgaver eller når du skal foreta veivalg.

3. Søk på flere deltidsjobber hvis du har mulighet til det. Det øker selvsagt dine sjanser for å få en deltidsjobb, men det gir deg også mulighet til å sammenligne arbeidsoppgavene.

Tips en venn