YOUNG PROFESSIONALS ATTRACTION INDEX 2016

Rekruttere personell

Vi vil hjelpe Scandinavias arbeidsgivere å forstå og skape enda bedre relasjoner med Young Professionals. Sammen med TNS gallup har vi derfor gjennomført undersøkelsen Young Professional Attraction Index. Det er en undersøkelse som hjelper arbeidsgivere å forstå hva som er viktig når studenter og nyutdannede i begynnelsen av sin karriere skal velge arbeidsgiver og hvor attraktive de anser at ulike arbeidsgivere er. Dette sier Young Professionals i år.

Bild

VIKTIGST FOR YOUNG PROFESSIONALS

Å kommunisere og leve etter en sterk arbeidskultur er absolutt det viktigste for å attrahere Young Professionals.

Fremfor alt verdsetter studenter og nyutdannede i begynnelsen av sin karriere
• Gode utviklingsmuligheter
• Hyggelige arbeidskolleger og god stemning
• Et godt arbeidsmiljø
Resultatet viser at gode utviklingsmuligheter og hyggelige arbeidskolleger og bra stemning er viktigst når studenter og nyutdannede i starten av sin karriere velger arbeidsgiver. Kulturen på arbeidsplassen er dermed en avgjørende faktor for de bedriftene som vil attrahere rett mennesker.
• God lønn og andre fordeler
Arbeidsmarkedet i dag er basert på de ansatte - de ser sin egen verdi og er forberedt på å gå videre for å få lønn og fordeler de føler de fortjener.
• Gode sjefer/ god ledelse blir mer eller mindre sett på som en nødvendig for å ha god stemning og kunne utvikles på arbeidsplassen

«Målgruppen idag arbeider for å leve, snarerer enn at de lever for å arbeide–det er da en viktig faktor at kulturen på arbeidsplassen er noe de kan og vil stå inne for»
 - SVANTE RANDLERT Business & People Advisor, Academic Work -

HER VIL YOUNG PROFESSIONALS JOBBE

Selskaper innen IT/TECH er veldig attraktive. Dette ser vi også tydelig på topplisten under når målgruppen har satt sin karakter på rykte, fremgang og om de vil jobbe der. Det er verdt å merke seg at institusjoner som Universitet i Oslo og NTNU befinner seg på listen sammen med store kommersielle aktører som Google, Apple og Tesla. Selskapene på topplisten har til felles at de på sin egen måte har skapekraft og et fokus på forbrukerne. De er også flinke til å kople en større historie til sitt varemerke

  1. GOOGLE
  2. APPLE
  3. TESLA
  4. SPOTIFY
  5. IKEA
  6. UNIVERSITET I OSLO
  7. TELENOR
  8. NTNU
  9. FINN
  10. STATKRAFT

«Vil man som selskap attrahere de beste nye medarbeiderne er det viktig å fokusere på å forsterke sine verdiargumenter. Å kunne snakke om hvorfor man eksisterer som selskap er viktig. Selskapene som er høyest rangert er gode på å kommunisere akkurat dette, hvilke verdi de skaper for samfunnet.»
 - SVANTE RANDLERT, Business & People Advisor, Academic Work

Trenger din bedrift hjelp til å ansette Young Professionals? 

Ønsker du mer informasjon om YPAI, ta kontakt med oss på marked@academicwork.no

Tips en venn