THE PLACE TO BE

Ateas overordnede mål er å være «The Place to Be» – et sted der medarbeidere, kunder, teknologipartnere og investorer møtes og samarbeider om å forme fremtiden ved hjelp av IT.

Atea har vært gjennom mange spennende epoker i sitt over 40 år lange liv. De har preget norsk IT-bransje og ser frem til å gjøre det også i årene fremover. I mange av disse årene har kulturen vært et av de sterkeste kjennetegnene på hvem de er. En bedriftskultur er som sjelen til en bedrift – og den gjennomgriper alt de gjør i Atea.

Kulturen i Atea er veldig inkluderende. The Place to Be sitter i ryggmargen til alle de ansatte, og man får alltid positiv respons når man tar kontakt med kollegaer. Atea er også en bedrift hvor man kan lage sine egne muligheter. Det er veldig opp til de ansatte å være fremoverlente og gripe mulighetene når de kommer. Hvis man er positiv og ønsker å få til noe, så får man som oftest mulighet til det.

Christer Eikrem de Lange

Faglig Teamleder, ATEA

I Atea tar man kulturen på alvor, de er en sterkt kulturdrevet organisasjon. De betegner sin kultur som en prestasjonskultur. Dette siden det er og også fremover skal være hoveddrivkraften og motoren i selskapet for å prestere. For å bevege seg videre i en slik retning, involverer de medarbeiderne tett, både når det gjelder styring og valg de tar i selskapet. Involvering er derfor en av deres grunnpilarer og de ansatte blir utfordret og tar ansvar. Ut over dette skal deres prestasjonskultur preges av følgende:

- Vi skal bruke energien på kundene
- Vi skal være åpne, ærlige og direkte
- Vi skal ha det gøy sammen
- Vi skal være bransjens kompetanseleder på IT-infrastruktur
- Vi skal samspille for å nå våre mål

Atea har en tydelig og uttalt visjon, om å være kraftsenteret i norsk IT-bransje – vi skal være ”The Place to Be” og vi skal fortsette med å «bygge Norge med IT».

Tips en venn