Søkeresultater
annonse-ID: 15097629

Vil du vokse inn i rollen som chief risk officer?

Knif Trygghet

Er du interessert i risikostyring og internkontroll? Vil du hjelpe Knif Forsikring med å håndtere og styre disse i tråd med deres strategi? Her får du sjansen å styrke både deres og din kompetanse innen faget.

Søk her!

Selskap: Knif Trygghet

By: Oslo

Stillingskategori: Økonomi/jus/innkjøp

Omfang: Fulltid

Start dato: Etter avtale

Type stilling: Rekruttering

Om stillingen

Knif Trygghet tilbyr forsikringer tilpasset ulike typer virksomheter innenfor ideell og frivillig sektor i Norge, samt bedrifter/privatpersoner knyttet til disse. De søker nå deg som vil ta på deg rollen som chief risk officer. Dine ansvarsområder kan i starten tilpasses etter din bakgrunn og tidligere erfaring, og du kan få nødvendig kompetanseheving etter at du starter i rollen.

I Knif Trygghet blir du en av 70 medarbeidere som sitter i sentrale lokaler i Møllergata i Oslo. Samarbeid og kommunikasjon i og utenfor avdelingen beskrives som nært og godt. Å få jobbe tett på de du leverer til innebærer blant annet dialog direkte med styret, øvrige kontrollfunksjoner og myndigheter. Din nærmeste leder har selv hatt rollen som chief risk officer i Knif Trygghet. Og det finnes dermed godt med kompetanse internt for å få en god introduksjon og onboarding til rollen.

Du blir tilbudt

 • Å være med og påvirke selskapets strategiske beslutninger og fremtid
 • Gode muligheter for faglig utvikling og innsikt i alle deler av en risikostyringsfunksjon
 • Et vennlig og uformelt arbeidsmiljø

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for selskapets risikostyring, herunder videreutvikling av rammeverket for risikostyring og metodikk for risikovurderinger
 • Gjennomføring og dokumentasjon av selskapets ORSA prosess
 • Tilrettelegging og gjennomføring av internkontroll
 • Fasilitere og følge oppinternrevisjonsprosjekter i samarbeid med selskapets internrevisor
 • Løpende overvåking, identifisering og rapportering av risikoer
 • Å bistå førstelinjen i videreutvikling av kontrollaktiviteter og rutiner
 • Utarbeidelse av rapporter til ledelsen, styret og myndigheter

Vi søker deg som

 • Har høyere utdannelse innen økonomi, finans, regnskap eller lignende, fortrinnsvis på masternivå
 • Har minst to års arbeidserfaring innen økonomi, finans eller annen kontrollerfunksjon
 • Har god norskspråklig kompetanse, skriftlig og muntlig

Det er en fordel med:

 • Kunnskap om finansielt regelverk
 • Erfaring fra arbeid med risikostyring og internkontroll
 • Erfaring fra enten forsikring-, bank- og/eller konsulentbransjen
 • Erfaring fra prosessforbedring og implementering av digitale løsninger

For å lykkes i rollen er dine personlige ferdigheter:

 • Samarbeidende
 • Kvalitetsbevisst
 • Problemløser
 • Selvstendig

Vår rekrutteringsprosess

Denne rekrutteringsprosessen håndteres av Academic Work og det er vår kundes ønske at alle spørsmål om stillingen rettes til Academic Work på kandidat@academicwork.no

Vår utvelgelsesprosess er kontinuerlig og annonsen kan lukkes før rekrutteringsprosessen er fullført dersom vi har gått videre til neste fase. Prosessen inkluderer to tester: en personlighetstest og en kognitiv test. Testene er verktøy for å finne rett talent til rett stilling, for å muliggjøre likestilling, mangfold og en rettferdig prosess.

Knif Trygghet

Knif Trygghet er et solid og verdibasert forsikringsselskap som eies av kristne organisasjoner. Hver dag jobber de for å gi deres kundene og eierorganisasjonene en tryggere hverdag med best mulig vilkår og priser. Deres oppdrag er å verne og sikre deres kunders verdier gjennom skreddersydde produkter og langvarige relasjoner. Alt overskudd tilbakeføres deres eiere.

Bli direkte rekruttert til Knif Trygghet

Igjennom denne tjenesten blir du direkteansatt hos vår kunde. Det innebærer at du kan slappe av imens vi tar oss av søkeprosessen.

Søk her!