min første jobb innen IT

Kristina Bakke har en bachelor og master i Informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og jobber i dag gjennom Academic Work som UX designer og teamleder på et UX team i IT avdelingen til Harald A Møller (Møllergruppen).

Hvilken erfaring fra studiene har du fått mest bruk for i arbeidslivet?

De erfaringene fra studiene mine som jeg har fått mest bruk for i arbeidslivet er et grunnlag av informasjon og kunnskap som kommer av 5 år med studier. Mitt studie hadde en veldig god generell innføring i alle ledd av IT-verdenen, noe som ga meg et godt grunnlag for å kunne mye om det arbeidet andre ansatte i et team gjør.

Masteren min ga meg et bra dypdykk i mitt hovedfelt, noe som ga meg muligheten til å spesialisere studiene mine mer innenfor et fagfelt. På denne måten klarte jeg å skaffe meg en teoretisk kunnskap om hvordan arbeid blir gjort i de forskjellige feltene for IT og en spesialisering innenfor mitt fagfelt. Jeg må også legge til at mye som blir vektlagt i studietiden, var samarbeid "to og to", samarbeid i grupper og gjennomføring av presentasjoner, dette må vel være de viktigste erfaringene fra studiet, da samarbeid og kommunikasjon ofte kreves av deg i arbeidslivet. 

Hvordan var det å starte i din første IT jobb?

Min første IT-jobb var en vanskelig men også en spennende prosess. Det å gå fra studier til jobb er to veldig forskjellige verdener. Jeg personlig har nok alltid likt å jobbe fremfor å studere, men jeg tror alle på lik linje med meg, vil kjenne på hvor bra det føles endelig å få bruke studiene sine i et arbeid. 

Et tips er å ikke falle for fort inn i en fast rutine. Vi mennesker er vanedyr, men det er viktig å huske på å bruke den første tiden i arbeidslivet på å fortsette å lære. Velg arbeidsplasser som kan tilby muligheter og en læringskurve som passer deg som person. Dette er også ofte noe man må prøve å feile litt med.

Hvilken tips vil du gi til andre IT-studenter som skal ut i arbeidslivet?

Å ha hatt noen relevante sommerjobber, vil forberede deg bra på arbeidslivet og gir deg noe å skrive på CV-en. Et annet poeng kan være å ikke bare fokusere på å ha hatt jobber som er relevante i forhold til IT, men jobber som også kan gi deg tyngde på andre områder. Jeg selv jobbet mye frivillig i min studietid i arbeid som ikke egentlig hadde noe med IT å gjøre, men som ga meg muligheter til å jobbe med ledelse, administrativt arbeid, kommunikasjon og samarbeid. Dette har vært uvurderlig for meg i mitt arbeidet i dag og som min arbeidsgiver setter pris på og ser muligheter i. Som sagt fokuser på å lære og opparbeide deg en god praktisk erfaring. Ingen forventer at du skal kunne alt med en gang og ved å prøve og feile litt, vil man ofte utvikle seg raskere. 

Hvordan synes du prosessen med Academic Work var?

Prosessen med Academic Work var bra! De var gode til å gi meg svar på spørsmål rundt ting som jeg enda ikke hadde full erfaring med som jobbsøkerprosessen, arbeidslov, rettigheter. Jeg fikk alltid følelsen av at de jobbet hardt for meg. 

Tips en venn