En bedre fremtid for alle – høydepunktene fra bærekraftsrapporten for 2019

I 2019 viet vi i Academic Work mye tid og ressurser til arbeid for bærekraft, sosiale bidrag og påvirkning på samfunnet. Ambisjoner er viktige for oss i alt vi gjør, og bærekraftige løsninger og bidrag er ikke et unntak. Vi har trukket fram våre høydepunkter fra 2019 fordi vi ønsker å bidra til et bedre og mer bærekraftig samfunn og håper vi kan inspisere andre til å gjøre det samme.

Et helhetlig bilde

FNs bærekraftsmål er mål vi strekker oss etter hver eneste dag gjennom ulike tiltak i vår daglige drift. Bærekraftsrapporten gjennomføres hvert år, slik at vi stadig kan forbedre oss. Videreutvikling og engasjement i nye måter og metoder å organisere virksomheten vår på er noe vi er opptatt av. Nye perspektiver, teknologiske løsninger og andre muligheter til å bli bedre og smartere i måten vi organiserer oss, står i fokus. Vi ønsker konstant å lære mer og strekke oss lengre for å sammen skape bedre bærekraftige løsninger. Samtidig er vi stolte av innsatsen vi har lagt ned, løsningene vi kom opp med og de tiltakene vi gjennomførte i 2019. Med et helhetlig perspektiv har vi iverksatt ulike tiltak som dekker områder som økonomiske-, sosiale- og miljømessige aspekter ved bærekraftsmålene. Vi ønsker å trekke frem de resultatene vi er mest stolte av i 2019 og dele disse slik at vi forhåpentligvis kan motivere, inspirere og engasjere andre.

Menneskene rundt oss

Det er mange av tiltakene våre som er en del av vår bærekraftige foretingsdrift, men det sosiale og menneskelig aspektet ved bærekraft er noe av det viktigste for oss. Vi bidrar i ulike former for å skape en bedre verden for menneskene rundt oss. Våre kjerneverdier er viktige for oss; Share enegy, Beat Yesterday og Show Heart. Disse gir oss retningen vi til enhver tid jobber sammen med kollegaer, kunder, kandidater og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker å skape gode relasjoner med menneskene rundt oss, og vi har flere måter vi gjør dette.

Vi har bidratt til lokalsamfunn i Zambia siden 2004, og har donert ett prosent av vår netto profitt til utdanningsprogram for unge. Dette programmet kaller vi One Percent Movement og vi er stolte av å kunne ha bidratt med over 245.900 euro målt i økonomisk verdi til lokalsamfunnet i Zambia i 2019. Programmet eksisterer takket være de ansatte I AW gruppen som velger å donere ett prosent av egen lønning hver måned. Donasjonene er med på å finansiere stipender til hovedsakelig foreldreløse barn, slik at de har muligheten til å ta en utdanning. Slik viser vi kjærlighet og omtanke, samtidig som vi motiverer alle ansatte til å jobbe sammen om et stort felles prosjekt.

Vårt bidrag til et dynamisk og bærekraftig arbeidsmarked

Vår kjernevirksomhet er å støtte, hjelpe og utvikle Young Professionals til å nå sine potensialer. Vi vet dette er en gruppe mennesker som ikke nødvendigvis har lang erfaring, men de er en hardtarbeidende og ambisiøs gruppe som har masse å bidra med. Målet vårt har vært å skape jobber og bygge karrierer sammen med nye talenter på arbeidsmarkedet, og det har vi lykkes med. I året som gikk skapte vi over 10 300 jobber for Young Professionals gjennom Academic Works. Gjennom AW Academy ga vi folk muligheten til å lære nye ferdigheter, re-skill og up-skill som sikrer de den nyeste kompetansen på markedet. Dette året bidro vi til å gi nye karrierer til over 600 mennesker totalt gjennom AW Academy.

Miljøet og klima

Miljø- og klima aspektet er en vesentlig del av arbeidet vårt for en bærekraftig virksomhet. Klimautfordringene er ikke lenger en fjern bekymring, men en reell trussel som alle må tar på alvor. Hva vi gjør i dag vil forme fremtiden, og vi drives av et engasjement for å gjøre de endringene som trengs for planeten vår. Vi har gjort flere endringer vi er stolte av i 2019. Blant annet har vi arbeidet for å øke antallet el- og hybrid biler, slik at vi minimerer våre utslipp hver eneste dag.

Vi har hatt fokus på å servere økologisk-, kortreist, og vegansk mat på konferanser og eventer. Dermed kan vi ha bedre samvittighet og minske vårt negative avtrykk på miljøet der vi kan. Alle tiltakene henger sammen med vårt mål om å inspirere og engasjere til en mer energisparende hverdag for oss og resten av verden. Ved å investere i ny teknologi vil vi utvikle nye effektive, energisparende og bærekraftige løsninger å drive virksomheten vår på. Målet vårt er å bli bedre enn vi var i går, og med det et fokus på fremtiden kan vi fortsette med å finne nye måter for å klare dette.

Det beste stedet å jobbe

Vi mener alle våre tiltak vi gjennomførte i 2019 er med på å skape en attraktiv, nytenkende og inspirerende arbeidsplass for våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi mener det er derfor vi har så engasjerte medarbeidere som skaper et fantastisk arbeidsmiljø. Arbeidet vi har lagt ned førte til at i 2019 ble vi nominert nok et år til årets rekrutteringsbyrå av The Hunt. Engasjerte ansatte er vår viktigste ressurs og kjernen i vår virksomhet. Vi vet at fornøyde ansatte presterer bedre på alle arenaer, og vi ønsker å skape en arbeidsplass der folk føler de kan blomstre og skape en suksessfull karriere. Et godt arbeidsmiljø må ha engasjerte medarbeidere som trives. Vi utvidet utviklingsmulighetene til våre ansatte, som baserte seg på deres individuelle behov slik at de kunne nå sine karriere- og personlige mål.

I 2019 fokuserte vi mye på samfunnsansvaret som omfatter å ivareta menneskerettighetene, jobbe mot diskriminering og for økt mangfold. Academic Work har nulltoleranse for diskriminering, dette skal vi fortsette med. For vi vet at mangfold i organisasjonen er med på å berike virksomheten og vi utvikler oss ytterligere når alle får samme mulighetene. Dette kommer til uttrykk gjennom måten vi rekrutterer og hvordan vi videreutdanner, forfremmer og kurser våre ansatte. Vi ser etter egenskaper og adferd som kan berike organisasjonen fremfor alt. I fjoråret økte vi bevisstheten rundt likestilling gjennom kursing av ledere og andre medarbeidere for å sikre likestilling mellom kjønn. Vi vet at det vi legger ned av arbeid og innsats i slike tiltak bidrar til en bærekraftig virksomhet nå og i fremtiden.

Del artikkelen