Account Manager Training Program

Vi tror at ambisjon er en av de sterkeste drivkreftene du kan ha når du jobber for å oppnå et resultat. Derfor ønsker vi å vise vår beundring for og tro på ambisjon gjennom å belønne nettopp dette. Vi gjør det på flere måter, og det å tilby deg verktøy for din videre utvikling er ett eksempel på dette. Som Account Manager hos oss er du fra første dag deltaker i det vi kaller «Account Manager Training Program». Dette er vårt kompetanseutviklingstilbud til deg som tilhører salgsavdelingen hos oss, og programmet løper over flere år.

«Jeg har lært masse i min første tid som Account Manager i Academic Work! Så langt har jeg utviklet kvaliteten på den kontakten jeg har med potensielle kunder og mer om hvordan vinne tillit i kundemøtet. Ikke minst har jeg sett gevinsten av å ikke gi opp i motgang. Gevinsten for meg er mestringsfølelsen når jeg har nådd mine mål og får high five fra mine kolleger!»

Nicoline Taraldsen, Account Manager

Det første året ditt går du det vi kaller for Business Sales Program. Dette er et introduksjonsprogram som er skreddersydd for deg som er fersk i rollen, og det består av komponentene Introduction, Supported Start og Intensified Sales Training. Du kommer til å lære organisasjonen å kjenne, hvordan vi jobber, og du blir kjent med våre mål. Allerede under introduksjonen er du i gang med å bygge nettverk internt i organisasjonen, og etter at introduksjonskursene er over går du videre med e-læringskurs og coaching, både fra eksterne og interne eksperter. I tillegg får du både en Sales Coach og en egen mentor som vil følge deg tett opp gjennom dine første 6 måneder i rollen.

Ønsker du å jobbe som Account Manager i Oslo eller Trondheim?

Søk på stillingen som Account Manager her

Det neste året kaller vi for Business Sales Strategy. Her leser du utvalgt pensumlitteratur, og du går ulike klasseromstreninger, i for eksempel Portfolio Management og Contract Management. År tre tar for seg Advanced Business Sales, der du blant annet trenes i et program for Client Growth. Fra og med det fjerde året er du en erfaren Account Manager med solid erfaring, og herfra tilbyr vi deg Tailored Development – ulike læringsaktiviteter du velger selv, basert på hvilken retning du ønsker å gå.

Det er en herlig prestasjonskultur, uten at jeg nødvendigvis føler på konkurranse. Du vil oppleve å bli sett, bli møtt med smil og energi hver morgen. På kontoret er det stor takhøyde, men likevel profesjonelt. Det er åpne dører, og fravær av hierarki. Dette gjør at du alltid kan benytte dine kollegers kunnskap og kompetanse.

Julie Minsaas, Account Manager & Team leder

Del artikkelen