Karriere hos oss

Hos Academic Work oppfordrer vi til, og belønner ambisjon. Vi tror på at en god kombinasjon av ansvar og muligheter vil føre til et ønske om å vokse, delta og - aller viktigst; være lykkelig på jobb. Ditt bidrag og måten du utvikler deg på vil bli belønnet på ulike måter. En ny rolle, spennende kurs, høyere godtgjørelse eller en velfortjent pris og belønning er noen av eksemplene på hvordan vi utvikler deg i din karriere. Hos oss er det mange muligheter for å skape en spennende karriere.

Ledige stillinger hos oss

Alt som ikke er under utvikling er under avvikling – Vi ønsker at alle våre ansatte skal kunne prestere på sitt beste og utfordre seg selv daglig, for at man skal kunne vokse både på et personlig og på et profesjonelt plan. Vi vet at desto mer du trener, jo bedre vil du bli på det du trener på. Ved dette feltet arbeider en rekke dedikerte kollegaer stødig med din utvikling. De passer på at lederen din har de rette verktøyene for å gi deg best mulig veiledning, og de følger alltid med for at du skal oppnå den kompetanseutviklingen som er nødvendig for din rolle. Dette kan være alt fra klasseromstrening, E-læring, selvstudier, coaching, case-trening eller rollespill.

Introduksjon

Det er mye å gjøre i løpet av de første månedene i en ny stilling. Mye informasjon skal fordøyes og nye ansikter skal læres å kjenne. For å gjøre denne overgangen enklere og mer effektiv får hver nyansatt et introduksjonsprogram tilknyttet sin spesifikke rolle og erfaringsnivå.

Kompetanseutvikling

For stillingene våre innenfor salg og rekruttering har vi strukturerte opplæringsprogrammer for å forsikre at våre ansatte får de beste mulige omstendighetene til å utvikle seg. Treningsprogrammene innebærer blant annet klasseromstrening både med interne og eksterne trenere, og er designet til å passe ditt nivå og å gi deg de redskapene du behøver for å utvikle deg og prestere.

Ledelsesprogrammer

Det å være en leder hos Academic Work betyr at du er interessert i mennesker og at du bryr deg om at andre har det bra, i tilllegg til det at du presterer bra. Som leder får du gjennom pågående opplæringsprosesser trening underveis i hvordan du best skal lede ditt team, hvordan du skal få laget ditt til å vokse, hvordan du skal kunne takle utfordringer, og mer. Utvikling og lederskap er i fokus hos oss. I vår satsing på våre ledere har vi satt opp et treningsprogram over 4 år for å sikre kontinuerlig utvikling av deg som leder.

Det første året

Det første året vil bestå av en introduksjon til ledelse i Academic Work etterfulgt av opplæring i hva lederskap er, hvordan skape engasjement, etc.

Det andre året

I ditt andre år vil du være en del av et mentorprogram, utarbeide en individuell utviklingsplan sammen med din nærmeste sjef, samt få muligheten til å delta på workshops og en hel dag med fokus på lederskap.

Ditt tredje og fjerde år

I løpet av disse årene vil treningen bli intensivert og du fortsetter å ha fokus på din individuelle utviklingsplan. Du vil også bli en del av ett senior Team Manager-nettverk, få EQ-coaching og fortsette din utvikling gjennom ledelsesdager og workshops.

Karriereveier

En vellykket karriere kan være mange ting. For noen betyr det å nå en lederstilling. For andre vil en god karriere kunne bety å bli spesialist innen et spesifikt område, en hardbarket prosjektleder ved avgjørende prosjekter eller den desidert beste måloppnåeren på avdelingen man tilhører. På den annen side kan en suksessfull karriere for noen være å arbeide utenlands og bevege seg internasjonalt. Uansett hva slags type karriere du sikter på, ønsker Academic Work å være arbeidsgiveren som gir deg mulighetene til å nå dine ambisjoner og å konstant utvikle deg. Vår ambisjon er å være det beste arbeidsstedet. Et arbeidssted hvor du kan la deg inspirere, prestere og et sted hvor du er villig til å sikte høyt.

Magnus Breistein Branch Manager

Branch Manager Magnus Breistein startet sin karriere i Academic Work som Staffing & Recruitment Assistant i 2012. Etter hvert gikk han over i rollen som Consultant Manager, hvor han har blitt kåret til «Rookie of the year CM» og «Culture ambassador of the year». Magnus har også erfaring fra roller som CM-mentor, Labor Law Specialist og Operations Team Manager. I dag er han Branch Manager på vårt kontor i Oslo. Gjennom sin tid i AW har han vært en stor del av å bygge opp våre største kunder, samt vist gode lederferdigheter. Han kommer til å ønske deg velkommen til Academic Work på den første introduksjonsdagen.

Mats Furulund Head of Operations

Mats Furulund startet sin karriere i Academic Work som Staffing & Recruitment Assistant i 2008. I dag er han vår Head of Operations i Norge. Mats kan se tilbake på imponerende resultater og han henter sin erfaring fra blant annet roller som Consultant Manager, Labour Law Specialist og Team Manager. Gjennom introduksjonen skal han lære deg hvordan du kan starte en rekrutterings- og bemanningsprosess på best mulig måte, samt hvordan du strukturer tiden din i en hektisk arbeidshverdag.

Internasjonale karrieremuligheter

Ønsker du å jobbe utenlands? Få muligheten til å jobbe i et arbeidsmarked utenfor Norge, - i Sverige, Tyskland, Finland eller Sveits. Mange av våre medarbeidere har benyttet seg av denne muligheten, og ettersom vi er i vekst vil flere muligheter dukke opp. Dersom timingen er rett og du har de evnene og erfaringene som behøves, vil Academic Work oppmuntre deg til å flytte og å bringe med deg Academic Work-kulturen og våre arbeidsmetoder på tvers av landegrensene.

Del artikkelen