Samarbeidet mellom Account Manager og Consultant Manager

I Academic Work samarbeider alltid en AM og en CM om kunden og behovet kunden vil vi skal hjelpe dem med. Det er flere grunner til at vi ønsker å gjøre dette. Erfaringsmessig ser vi at de som lykkes godt i rollen som AM har en god evne til samarbeide med CM

Søk jobb som Account Manager

Du er med andre ord god på relasjoner internt så vel som eksternt. Eksternt handler det blant annet om at vi vil gi kunden den beste servicen, ha en stor grad av tilgjengelighet og gi kunden det beste sluttresultatet. Vår erfaring er at ved å ha spesialister på hvert område gir dette kunden trygghet.

Aleksander og Julie samarbeider i dag om flere av våre kunder og det er naturlig å spørre dem om hva som ligger til grunn for et godt samarbeid og fornøyde kunder.

«Vi har et felles mål, og det er at kunden skal være fornøyd med arbeidet vi legger ned. Det betyr at vi har et veldig godt utgangspunkt. Tillit underveis i prosessene, og at vi utfordrer hverandre har også veldig mye å si. Gode relasjoner internt smitter til kunden. Når vi deler informasjon og kommuniserer godt viser det også kunden at vi forstår og lytter underveis. Vi er ærlige mot hverandre, har forventninger og bruker hverandres kompetanse for å komme fremover.»

Internt ser vi at ved å kunne fokusere på hvert område gir dette tid til å virkelig fokusere på rollen, utvikle seg og bli en ekspert. AM vil finne en sparringspartner i CM, du vil bli utfordret og ha en støttespiller i hvordan dere kan utvikle kunden.

I sin AM rolle samarbeider Julie med mange CM, og hun mener det er noen råd AM kan ta med seg for å utvikle gode samarbeid.

  • Forståelse for hverandres rolle og ansvar
  • Nysgjerrighet
  • Å være åpen og ærlig
  • gi hverandre best mulig forutsetninger
  • Be om, og gi feedback.

Trives du med å jobbe mot ambisiøse mål og drømmer om en karriere innen rekruttering?

Vi søker Account Manager

I Academic Work er kulturen det viktigste vi har. Den skapes hver dag av menneskene som er her. Blant annet gjennom at vi gir hverandre feedback. I samarbeidet mellom AM og CM har vi en arena for å utvikle kulturen og gi hverandre feedback. Det er interessant hvordan AM og CM ser hverandre i samarbeidet.

«For meg er det viktig å gjøre mine kolleger gode. I samarbeidet med Julie løfter jeg alt det gode hun gjør, og passer på å også dele det med øvrige kolleger. Det kan være alt fra en high-five til å skrive kulturkort som jeg leser opp på mandagsmøtet. Samtidig er jeg tilstede når det oppstår uventede situasjoner og vi prøver å evaluere prosessene vi har sammen for utvikle oss videre. Likevel, den beste bekreftelsen får vi når vi har løst kundens behov og kunden gir oss feedback.»

Del artikkelen