Superhelten

Rikke, 28 år, har jobbet i Academic Work i 7 år og er en person som legger inn den arbeidsinnsatsen som kreves for å lykkes sammen med andre, samtidig som hun holder fokus. Hun har et stort engasjement, massevis av entusiasme, og stiller opp for kolleger i «nød». Hun kjenner seg derfor mest igjen i personligheten "superhelten".
Nå søker vi flere Account Managere både i Oslo og Trondheim! Oppstart fra august 2019.

Søk på stilling som Account Manager

Superhelten:

Føler du noen gang at du har møtt en person som har en utømmelig kraftkilde, som har energioverskudd nok for alle og gjerne bruker sine superkrefter til å hjelpe andre? Da har du møtt superhelten i teamet.

Hvilken karakter er du?

Hvorfor vil du beskrive deg selv som superhelten?

Jeg liker at vi alle drar i samme retning, lykkes kolleger så lykkes vi i felleskap. Jeg er en som liker at ting skjer kjapt, er veldig resultatorientert og liker å skape de nødvendige resultater på veien til de store målene.

Jeg synes man skal spille hverandre gode og har mye fokus på godt samarbeid og på god kommunikasjon. Det er viktig at vi har like forventninger til hvordan ting skal være og hva som skiller oss fra resten av bransjen. Beat Yesterday er en verdi jeg kjenner meg igjen i, jeg jobber alltid for å bli litt bedre enn jeg var i går.

Fortell om din bakgrunn før du startet i Academic Work?

Jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon og har jobbet deltid som Staffing and Recruitment Assistant i Academic Work ved siden av studiene. Jeg har også tidligere jobbet med både telefonsalg og feltsalg.

Hva er det beste med å jobbe som Account Manager i Academic Work?

Det å møte ulike bedrifter og mennesker, å få muligheten til å sitte med toppledelsen og linjeledere i store internasjonale selskap så vel som å arbeide med mindre nisjerettete bedrifter. Jeg liker det å diskutere løsninger, skape jobber og muligheter for young professionals.

Kan du fortelle om et av dine beste øyeblikk som Account Manager?

Det var da jeg mottok prisen for å ha de mest fornøyde kundene, utrolig kult å se at man kan få så fornøyde kunder. Det gir en indikasjon på at jeg har forstått hva som er viktig for kunden. Jeg har tatt dem inn under huden for å kunne løse deres behov ved hjelp av våre tjenester, i tillegg har jeg et stort engasjement rundt hvert eneste oppdrag.

Hvordan vil du beskrive det å jobbe i Academic Work?

Veldig gøy! Til tider utfordrende, man får raskt mye ansvar, men også mye støtte. Det er alltid noen som er litt flinkere enn deg på noen områder, det gjør at man alltid har noen å be om innspill, støtte eller hjelp. Vi setter hårete mål, noe jeg liker, for på den måten har man alltid noe å strekke seg etter selv om man har vært her en stund.

Det er et veldig godt miljø og det er spennende å være med på reisen til et selskap som er i så stor vekst. Jeg har jobbet mange år som Consultant Manager på leveranse, og da jeg ønsket å bytte over til en ny rolle som Account Manager ble det veldig godt mottatt. Det viser at man har mange interne karrieremuligheter i Academic Work. Grunnen til at jeg ønsker å gå over til salgssiden, er fordi jeg ønsket nye utfordringer. Det å få være i tett dialog med kundekontakten og sette våre tjenester opp mot kundens behov, er noe av det som engasjerer meg mest.

Del artikkelen