Vår kultur

Vår kultur er hjertet i selskapet vårt og et av våre største konkurransefortrinn, vår kulturs DNA er definert gjennom våre kjerneverdier: Share Energy, Show Heart og Beat Yesterday. Kulturen sitter ikke i veggene hos oss, den sitter i hver enkelt person som jobber her, og den lever gjennom alle de små tingene vi gjør hver dag.

Les mer om oss

En kultur som inspirerer

Vår kultur er hjertet i selskapet vårt og et av våre største konkurransefortrinn. Vår kulturs DNA er definert gjennom våre kjerneverdier: Share Energy, Show Heart og Beat Yesterday. Kulturen sitter ikke i veggene hos oss, den sitter i hver enkelt person som jobber her, og den lever gjennom alle de små tingene vi gjør hver dag.

Share Energy

Vi som bedrift ønsker å være en kilde til energi og vi blir dette ved å dele positiv energi med hverandre. Vi vil være et sted der vi har mye å gi og hvor vi hjelper hverandre å finne flere måter å skape energi på – sammen.

Beat yesterday

Når vi alle – alltid – jobber for å slå gårsdagens prestasjoner blir vi sterkere og smartere som én helhet. I Academic Work arbeider vi hardt for å forbli nysgjerrige, uredde, støttende for hverandre og ærlige nok til å reflektere over våre egne handlinger. Dette gir kollegaer, og et selskap, som vil utvikle seg og som alltid har en vilje til å bli enda bedre.

Show heart

Et godt liv bunner ned i det å bry seg om andre, og å omgis med andre som bryr seg like mye tilbake. Det å bry seg betyr at man gjør en innsats i det å virkelig se, hjelpe og støtte hverandre. Vi jobber kontinuerlig for at fellesskapet skal bli enda sterkere for hver dag som går.

Hvordan vi ivaretar kulturen vår På hvert Mandagsmøte løfter vi positive tilbakemeldinger åpenlyst ved å dele ut kulturkort, på den måten synliggjør vi de symbolske handlingene som beviser at vi etterlever våre kjerneverdier. Har du gjort noe hyggelig for en kollega, eller gjort en god prestasjon i løpet av uken vil det ikke gå hus forbi. Vi tror at tilbakemeldinger er kilden til utvikling. Derfor er vi opptatt av at du skal ha en tett oppfølging med ditt team og din nærmeste leder. På denne måten får man muligheten til å snakke om utfordringer eller løfte prestasjoner man er stolte av og dele best pracitce. Vi vet at det å ha det morsomt sammen fører til en sterk teamfølelse. Eventer som After work-parties, kick-off¨s, målreiser, sportsaktiviteter skaper et lekent og sosialt miljø. Det er viktig å vise omsorg for hverandre og vise omsorg for andre. Gjennom vårt CSR prosjekt gir Academic Work-gruppen 1 % av overskuddet til et utdanningsprogram i det sørlige Zambia, og viser virkelig at det å bry seg om faktisk kan utgjøre en forskjell.

Vårt employee survey resultater viser at 95% av de som jobber i academic work er stolt over å jobbe her? hva tror du er grunnen til det?

«Ambisjonen som ligger i kulturen, det er lov til å være ambisiøs og FORTELLE DET! Skyhøye mål bli applaudert, og det er lov til å løfte seg selv og andre. Jeg tror også at de fleste har stor tro på vår målgruppe og kjenner oss mye igjen i det vi står for. Vi jobber med utrolig spennende kunder med utfordrende behov, og det å samarbeide i en så sammensatt og god kultur gjør at vi har alle forutsetninger for å levere langt over forventning. Den følelsen tror jeg mange kjenner på i hverdagen. Man har gode kolleger man kan stole på, og som utfordrer deg hver eneste dag. Og vi har en sunn prestasjonskultur, hvor man sammen skaper resultater ved å utfordre, hjelpe og lære av hverandre.»

-Magnus Breistein, Consultant Manager og vinner av årets kulturbærer 2016

Hvordan vil du beskrive kulturen hos Academic Work ?

«Det er en unik kultur med mye energi på hele kontoret. Det er en kultur hvor man bryr seg om sine kolleger og har det gøy på jobben. Her i Academic Work jobber det veldig mange ulike personer med forskjellig bakgrunn, men alle har det samme målet om å gjøre en god jobb, sånn at Academic Work fortsetter å vokse. Dette fører til en samhold hver eneste dag. Vi har tett oppfølging med nærmeste leder, og en feedback kultur som fører til at man hele tiden utvikler seg profesjonelt og personlig.

Man får raskt et bånd til de man jobber med, kommer du inn her som ny blir du tatt ekstremt godt vare på. Vi får ofte høre at alle synes det er så hyggelig å være innom oss og det er nok fordi vi alltid smiler og sier hei, det faller oss naturlig fordi det er en så stor del av kulturen her»

-Lars Bjunes, Account Manager og vinner av årets kulturbærer

Hvordan lever kulturen vår

Share energy handler om å vise entusiasme for det jeg selv leverer, og ikke minst hva andre leverer. Spre glede, enten med humor, musikk eller bare et stort smil. Få folk med på ditt engasjement for noe, for eksempel en konkurranse med annen kollega, eller kanskje internt i teamet. Eller å gi en kollega positiv feedback uoppfordret for å vise at du legger merke til hvor dyktige de er, det tror jeg alle setter pris på.

Show heart Å ha et sterkt ønske om å hjelpe dine kolleger, eller vise interesse for deres prestasjoner i en hektisk hverdag. Ønske å hjelpe andre mot sine mål, men også støtte når ting kanskje ikke går på skinner.

Beat Yesterday

Å hver dag tenke at jeg kan gjøre det litt bedre, aktivt spørre kolleger om tilbakemeldinger etter møter eller samtaler, ønsket om å bli utfordret på mitt «vante» handlingsmønster. Jeg vet at jeg har mye å lære, og dette er noe vi alle hele tiden jobber for. Vi spør til og med våre kunder om hva vi kan gjøre annerledes eller bedre i våre samarbeid.

Del artikkelen