Young Professional Attraction Index Europe 2019

Hvert år gjennomfører vi i samarbeid med Kantar TNS en undersøkelse vi kaller Young Professional Attraction Index, YPAI. Målet er å hjelpe arbeidsgivere å forstå og skape relasjoner til en viktig målgruppe – young professionals, studenter og nyutdannede i starten av sin karriere. Dette gjør vi gjennom å kartlegge hva young professionals ser etter i valget av arbeidsgiver. Rapporten gir forståelse for hvordan man som arbeidsgiver kan attrahere, rekruttere og utvikle både potensielle og eksisterende medarbeidere i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland og Sveits. Last ned rapporten for Europa her.


Last ned


I årets rapport finner du:

  • Hvordan forstå morgendagens medarbeidere
  • Forskjeller mellom de ulike markedene.
  • Resultatet for Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland og Sveits.
  • Innsikt fra 6 markeder.

Her finner du resultatene fra tidligere år

God lesning.

YPAI 2019 Europe

Del artikkelen