Young Professional Attraction Index

Hvert år gjennomfører vi i samarbeid med Kantar TNS en undersøkelse vi kaller Young Professional Attraction Index, YPAI. Målet er å hjelpe arbeidsgivere å forstå og skape relasjoner til en viktig målgruppe – young professionals, studenter og nyutdannede i starten av sin karriere. Dette gjør vi gjennom å kartlegge hva young professionals ser etter i valget av arbeidsgiver. Rapporten gir forståelse for hvordan man som arbeidsgiver kan attrahere, rekruttere og utvikle både potensielle og eksisterende medarbeidere.

Last ned rapportene fra YPAI 2020

Resultatene fra YPAI 2020 er oppdelt i tre rapporter med ulike fokusområder. Last ned alle, eller kun den som er mest interessant for deg, og la resultatene guide deg og din organisasjon til å bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver.

1. De mest attraktive arbeidsgiverne: De 50 mest attraktive arbeidsgiverne i Norge i følge young professionals. 

2. Viktigst ved valg av arbeidsgiver: De viktigste egenskapene for young professionals når de velger arbeidsgiver. 

3. Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver: Analyse av resultatene, trenger og lærdommer om hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver.

Se YPAI 2020

14.oktober lanserte vi resultatene fra YPAI 2020 i en digital presentasjon. Se opptaket av presentasjonen her.

Få tilgang til opptaket

Forstå young professionals bedre

YP Attraction Index er moderne metode som måler en arbeidsgivers omdømme hos målgruppen young professionals. Metoden ble utviklet basert på over 35.000 globale studier om merkevareimage og er unikt i forhold til liknende studier. Studien bygger på svaralternativer som målgruppen selv har tatt frem i en egen forundersøkelse.


Les mer om undersøkelsen

Hvordan måler vi attraktivitet?

Undersøkelsen sendes ut en gang i året og består av to deler. Den første delen fokuserer på faktorer som er betydningsfulle for valg av arbeidsgiver, hvor godt respondenten kjenner til ulike arbeidsgivere og hvordan de oppfatter at arbeidsgiveren leverer på de områdene den enkelte respondenten oppgav som viktigst.

I den andre delen stilles spørsmål om arbeidsgiverens omdømme, oppfattet suksess og om respondenten selv ønsker å jobbe hos arbeidsgiveren. Svarene på disse spørsmålene danner deretter grunnlaget for beregningen av attraktivitetsindeksen.

Del artikkelen