Young Professional Attraction Index

Hvert år gjennomfører vi i samarbeid med Kantar TNS en undersøkelse vi kaller Young Professional Attraction Index, YPAI. Målet er å hjelpe arbeidsgivere å forstå og skape relasjoner til en viktig målgruppe – young professionals, studenter og nyutdannede i starten av sin karriere. Dette gjør vi gjennom å kartlegge hva young professionals ser etter i valget av arbeidsgiver. Rapporten gir forståelse for hvordan man som arbeidsgiver kan attrahere, rekruttere og utvikle både potensielle og eksisterende medarbeidere.

Nå kan du melde deg på presentasjonen av YPAI 2020

Påmelding YPAI 2020 presentasjon!

Forstå young professionals bedre

YP Attraction Index er moderne metode som måler en arbeidsgivers omdømme hos målgruppen young professionals. Metoden ble utviklet basert på over 35.000 globale studier om merkevareimage og er unikt i forhold til liknende studier. Studien bygger på svaralternativer som målgruppen selv har tatt frem i en egen forundersøkelse.

Hvordan måler vi attraktivitet?

Undersøkelsen sendes ut en gang i året og består av to deler. Den første delen fokuserer på faktorer som er betydningsfulle for valg av arbeidsgiver, hvor godt respondenten kjenner til ulike arbeidsgivere og hvordan de oppfatter at arbeidsgiveren leverer på de områdene den enkelte respondenten oppgav som viktigst.

I den andre delen stilles spørsmål om arbeidsgiverens omdømme, oppfattet suksess og om respondenten selv ønsker å jobbe hos arbeidsgiveren. Svarene på disse spørsmålene danner deretter grunnlaget for beregningen av attraktivitetsindeksen.

Ta del i resultatet

YP Attraction Index skal være det opplagte valget for arbeidsgivere som ønsker å forstå hvordan de kan bli bedre på å attrahere, rekruttere og beholde studenter og nyutdannede i starten av sin karriere. Derfor er vår innsikt tilgjengelig og kostnadsfritt for alle.

Vi presenterer resultatet fra årets undersøkelse digitalt 14.oktober. Meld deg på i dag.

Påmelding til digital presentasjon

Her finner du de siste rapportene

Rapporten for 2020 bli sluppet høsten 2020.

YPAI Norge 2019
YPAI Europa 2019
YPAI Norge 2018
YPAI Europa 2018
YPAI Norge 2017
YPAI Norden 2017

Del artikkelen