Young Professional Attraction Index 2018

Rapport 2018


Last ned


I årets rapport finner du:

  • Resultatet for Norge
  • Hvilke egenskaper er viktigst
  • Hvilke bedrifter er mest attraktive og hvorfor
  • Kommunikasjon med målgruppen
  • Attrahere
  • Rekruttere
  • Utvikle

Rapport Norge 2018

Hvert år gjennomfører vi i samarbeid med Kantar TNS en undersøkelse vi kaller Young Professional Attraction Index, YPAI. Målet er å hjelpe arbeidsgivere å forstå og skape relasjoner til en viktig målgruppe – young professionals, studenter og nyutdannede i starten av sin karriere. Dette gjør vi gjennom å kartlegge hva young professionals ser etter i valget av arbeidsgiver. Rapporten gir forståelse for hvordan man som arbeidsgiver kan attrahere, rekruttere og utvikle både potensielle og eksisterende medarbeidere.

God lesing.

Vil du vite hva young professionals sier i år og hvordan du kan bruke YPAI i praksis? Meld deg på årets YPAI arrangement allerede i dag!

YPAI 2018

Del artikkelen