2018 Young Professional Attraction Index

Europa


Last ned


I årets rapport finner du:

  • Resultatet for Europa
  • Hvilke egenskaper er viktigst
  • Hvilke bedrifter er mest attraktive og hvorfor
  • Kommunikasjon med målgruppen
  • Attrahere
  • Rekruttere
  • Utvikle

Rapport Europa 2018

Hvert år gjennomfører vi i samarbeid med Kantar TNS en undersøkelse vi kaller Young Professional Attraction Index, YPAI. Målet er å hjelpe arbeidsgivere å forstå og skape relasjoner til en viktig målgruppe – young professionals, studenter og nyutdannede i starten av sin karriere. Dette gjør vi gjennom å kartlegge hva young professionals ser etter i valget av arbeidsgiver. Rapporten gir forståelse for hvordan man som arbeidsgiver kan attrahere, rekruttere og utvikle både potensielle og eksisterende medarbeidere.

Her finner du resultatene fra tidligere år

God lesing.

YPAI 2018 Europe

Del artikkelen