Young Professional Attraction Index 2019

Hvert år gjennomfører vi i Academic Work undersøkelsen Young Professional Attraction Index, YPAI, som kartlegger hva som er viktigst for young professionals ved valg av arbeidsgiver og hvilke arbeidsgivere i Norge de anser som mest attraktive. Last ned undersøkelsen.


Last ned


Young Professional Attraction Index har som mål å hjelpe arbeidsgivere med å forstå og skape relasjoner til en viktig målgruppe – young professionals, studenter og nyutdannede i starten av sin karriere. Dette gjør vi gjennom å kartlegge hva young professionals ser etter i valg av arbeidsgiver. Rapporten gir forståelse for hvordan man som arbeidsgiver kan attrahere, rekruttere og utvikle både potensielle og eksisterende medarbeidere.

Young Professional Attraction Index er så langt vi vet den eneste studien hvor resultatene kommer på bakgrunn av svaralternativer som målgruppen selv har tatt frem i en egen forundersøkelse. Resultatene er derfor helt uavhengige og endrer seg fra år til år.

I rapporten får du:

  • De 50 mest attraktive arbeidsgiverne i Norge og hvorfor
  • De viktigste egenskapene ved valg av arbeidsgiver
  • Hvordan du som arbeidsgiver kan kommunisere med målgruppen
  • Tips og verktøy for å attrahere og rekruttere young professionals

Ønsker du å vite mer om YPAI eller hvordan vi kan løse ditt behov innen bemanning og rekruttering? Kontakt oss her.

YPAI 2019

Del artikkelen